hero image

Autobus tam a zpět: Avignon

Cestování v době COVID-19

Podívejte se na aktualizaci našich spojů.
Více informací zde

Bezpečnostní opatření

Zaručujeme vysoké hygienické standardy pro vaše bezpečí a pohodlí na cestách.
Více informací zde

Ušetřete až 70 % ceny

Díky našim dynamickým cenám můžete při včasné rezervaci jízdenky ušetřit až 70 %.
Naše nabídka

Včasný příjezd

Do cíle se dostanete pohodlně a včas. U všech linek si můžete zkontrolovat aktuální časy příjezdů.
Aktuální informace o trase

Na této stránce


Autobusové zastávky ve městě Avignon

Poznámka: Vaše jízdenka obsahuje nejaktuálnější informace.

Avignon autobusové nádraží

Avignon (Le Pontet)

Objevte všechny destinace

Vyberte si z více než 2 500 turistických destinací ve 37 zemích.

Prozkoumejte mapu
Avignon: Rychlý přehled
Přímé spoje do města

69

Počet zastávek

2

Země

Francie

Šetrné k životnímu prostředí?

Ano

Avignon: Informace o městě

Avignon: Obecné informace

„Avignon, tam je shon, tam na mostě všichni tančí“ … tak začíná lidová píseň Avignonský most, díky které je název města známý celému světu. Avignon ale nabízí mnohem víc než most, jde hlavně o město s historickým významem a charakterem. S církevním rozkolem papežů mu byla přisouzena prestiž, na kterou se dodnes nezapomnělo.

Co navštívit

Na to, že zde žije přibližně pouze 90 000 obyvatel, tak tu skoro na každém rohu najdete nějakou turisticky lákavou historickou památku.

Papežský palác právě z doby schizmatu je největším gotickým palácem na světě. Jeho stavba započala už v roce 1335 a skončila po roce 1352. Dělí se na 2 části: Starý palác (Palais Vieux) a Nový palác (Palais Nouveau). Nový palác začíná mohutným průčelím s gotickými prvky lomeného oblouku a věžičkami se vstupním portálem Porte de Champeaux. První nádvoří nabízí rozlehlé prostory k velkým akcím, avšak vnitřní prostory zejí prázdnotou kvůli rabování z dob Velké francouzské revoluce. Až na výjimky byly odstraněny a rozprodány i fresky, a tak často na stěnách visí pouze portréty papežů a koberce. Naštěstí nezmizely všechny, například tzv. Jelení pokoj je vyplněn světskými výjevy z lovu. Jinak ale dominují zdobení s náboženskými tématy, částečně zachovalé středověké fresky pak najdete v některé z kaplí.

U paláce se nachází katedrála Panny Marie. Poznáte jí podle velké pozlacené sochy. Římskokatolická katedrála je oficiálním sídlem arcibiskupa, jako románská stavba si prošla gotickou a barokní úpravou. Zajímavou součástí je mauzoleum z gotiky, kde je pohřben papež Jan XXII.

Pod papežským palácem můžete navštívit nejpopulárnější místní muzeum Museé du Petit Palais. V budově ze 14. století vystavují sbírky z renesanční avignonské školy a díla vrcholných provensálských a italských umělců. Je zde vystavena například Madonna s dítětem od Sandra Botticelliho. Výtvarnému umění 15. – 20. století se pak věnuje muzeum Calvet, 17. a 18. století muzeum Louis Vouland. V archeologickém muzeu jsou uloženy sbírky kultur Řeků, Etrusků a Římanů.

Město stojí na soutoku dvou řek, Rhôny a Durance. Do Rhôny vede největší místní atrakce, Avignonský most Pont Saint-Béneze. Předložka „do“ je na místě – most totiž nevede přes řeku, ale končí v její třetině. Kvůli válkám zbyly z mostu z dvanácti oblouků jen čtyři a na bývalém konci zůstala pouze mostní věž Filipa Sličného. Na druhém pilíři si lze všimnout dvoupatrové kapličky zasvěcené svatému Mikulášovi.

Nepočítaje velkolepé budovy a katedrály zaujme v Avignonu všechno možné. Centrum je obehnáno zachovalými hradbami a plné nenápadných uliček. Po celém území je rozprostřena řada kostelů, speciálně milovníci spisovatele a básníka Petrarca by neměli vynechat kostel svaté Kláry, kde Francesco potkal svoji múzu Lauru de Noves.

Jako odpočinkovou atrakci po celodenní túře po památkách zvolte určitě park Rochel de Doms s výhledem na Rhônu a Avignonský most.

Avignon: Kultura & historie

Historie Avignonu sahá až do 6. století našeho letopočtu. Do 12. století, kdy byl vyhlášen samostatnou republikou, šlo o běžné provensálské sídlo. O první větší milník se postaral papež, když zde roku 1303 založil univerzitu zabývající se hlavně studiem práva. Funguje dodnes a patří mezi nejkrásnější univerzity Francie. To, co by mělo zajímat návštěvníky, je ovšem dění okolo papežství 14. století. Události začaly v roce 1309, když se panovník Filip IV. Sličný přimluvil u papeže Klimenta V., aby se Avignon stal sídelním centrem papežů místo Říma. Návrh byl přijat. Zmatek pak způsobil Řehoř XI., když se usadil znovu v Římě. Po jeho smrti nastaly nepokoje a z Avignonu se najednou stalo sídlo vzdoropapežů, kterých byla hned celá řada. Po dlouhé době (až v r. 1417) se církev konečně sjednotila a linie papežů se navždy navrátila do Říma. Přesto Avignon stále patřil papežům, a to až do Velké francouzské revoluce, kdy ho anektovala nově vzniklá Francouzská republika.

Avignon: Zajímavé informace

V Avignonu je hodně rozvinutý sport rugby, dějiny místních klubů sahají až do roku 1916 a rugby od té doby příliš neubylo na popularitě. Na třech stadionech jsou pro tento sport vhodná hřiště, jejich účel ale sahá dál. Celkově na pěti stadionech můžete vidět zápasy ve fotbale, basketbalu a tenise.

Podobně jako jinde ve Francii i tady je zásadní kulturní událostí roku divadelně-hudebně-taneční Festival d’Avignon konající se od druhé poloviny července. Jde o festival s nejdelší tradicí ve Francii a jeden z nejproslulejších ve světě. Pro demonstraci velikosti a obsahovosti festivalu stačí uvést, že třeba v roce 2008 se stihlo odehrát 950 různých představení během pouhých 3 týdnů.

Avignon: Cíle v okolí

K výletu do okolí se přímo nabízí městečko Orange (z římského Aurasio) s výjimečným monumentem z doby starověkého Říma. Zachovalý amfiteátr od římského architekta Vitruviana slouží k různým představením, koncertům, a dokonce i k býčím zápasům. Přesto se Orange nedá zařadit k hlučným a aktivním střediskům, a i to z něj dělá ideální odpočinkovou destinaci.

Na cestě (tzv. Via Agrippa), která spojovala Orange a Lyon, stojí Vítězný oblouk s různými výjevy římské doby. Keltové; svobodní a spoutaní, a jezdci na koních, předpokládaní předkové Keltů i Římanů.

Město Lyon se nachází nedaleko Avignonu, sídlo s hustou aglomerací oplývá snad všemi rozvinutými odvětvími od obchodu přes průmysl ke kultuře a náboženství. Navíc se zde nachází i nejbližší letiště, tudíž je výhodný přílet sem místo do Paříže a odtud poté Flixbusem do Avignonu.


Avignon očima Jiřího

Touha cestovat u mě poprvé propukla v patnácti letech, když jsem se sám s kamarády vydal na Ukrajinu. Zásluhu na tom ale mají i rodiče, kteří mě od dětství vedli k dobrodružství a poskytují mi velkou podporu v poznávání světa. Moje cestovatelská vášeň se postupně rozrostla na závislost a do dnešního dne jsem tak již navštívil stovky měst v padesáti zemích světa na čtyřech kontinentech. Své zážitky z cest zveřejňuji na svém instagramovém profilu Instagram.


Poskytované služby na palubě podléhají dostupnosti.