Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Cestování autobusem musí být umožněno co největšímu počtu lidí. O tom jsme přesvědčeni, a proto podnikáme vše, co je v našich silách, abychom naše autobusy co nejlépe přizpůsobili lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. Pokud máte dočasné nebo trvalé zdravotní postižení, rádi bychom vám poskytli ty nejlepší služby. Není důležité, zda cestujete s invalidním vozíkem, jste odkázání na svého vodicího či asistenčního psa – na to jsme připraveni a přizpůsobíme se vám. Máte otázky? Zde ihned najdete konkrétní odpovědi! 


Cestování autobusem s invalidním vozíkem 

Cestující, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík, jsou v našich autobusech srdečně vítáni! 

Jaké platí podmínky?

Při cestování autobusem s invalidním vozíkem v zavazadlovém prostoru:

Pokud máte omezenou mobilitu a můžete cestovat samostatně nebo s pomocí doprovodu nastoupit a vystoupit, můžete cestovat na všech linkách společnosti FlixBus. Jen je třeba, aby váš invalidní vozík byl skládací, aby ho řidič autobusu mohl uložit do zavazadlového prostoru autobusu.

Pro cestování autobusem na invalidním vozíku v prostoru pro cestující:

Pokud chcete cestovat autobusem na svém invalidním vozíku, musíte se předem informovat na zákaznickém servisu, zda je cestování na vozíku na požadované lince možné. Závisí to na použitém typu autobusu a na podmínkách dostupnosti infrastruktury na zastávkách.

Pro cestování autobusem s invalidním vozíkem v prostoru pro cestující musí vozík splňovat tyto normy:

 • Pro invalidní vozíky použitelné jako cestovní sedadla podle norem ČSN EN 12183 nebo ČSN EN 12184.
 • Invalidní vozík musí mít upevňovací body pro jištění podle německé normy DIN 75078-2.
 • Maximální rozměry činí: šířka max. 70 cm x délka max. 120 cm, o celkové hmotnosti 300 kg.

Chtěli bychom vás upozornit, že v těchto nařízeních nemůžeme dělat žádné výjimky. Pokud řidič autobusu zjistí, že cestující chce cestovat s invalidním vozíkem, který tato nařízení nesplňuje, je řidič oprávněn cestujícího z bezpečnostních důvodů z přepravy vyloučit.
 

Rezervace jízdenek pro cestování s invalidním vozíkem

Přeprava skládacích invalidních vozíků nebo chodítek a dalších kompenzačních pomůcek je u nás zdarma. Tyto kompenzační pomůcky se uloží do zavazadlového prostoru.

Během kontroly možnosti přepravy je cestující žádán, aby před rezervací sdělil pracovníkům zákaznického servisu přesný typ invalidního vozíku nebo jiných kompenzačních pomůcek.

Rádi pro vás dostupnost ověříme. 

V den cesty buďte na zastávce o trochu dříve a informujte řidiče, že potřebujete pomoc. Můžete tento čas využít také k dřívějšímu nástupu do autobusu a vybrání si vhodného místa.
 

Cestování autobusem s doprovodem 

Určité osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí bezpodmínečně cestovat s doprovodem. Máme pro to naprosté pochopení a váš doprovod s vámi cestuje zdarma.

Požadované doklady

Řidiči je třeba předložit dokument, ze kterého vyplývá, že jste bezpodmínečně odkázáni na doprovod. V tomto dokumentu musí být potvrzeno, že osoba s postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientace je odkázána na stálý doprovod.

Je třeba předložit tyto dokumenty:

 • V Nizozemsku: Platný průkaz doprovodu pro veřejné dopravní prostředky (OV-Begeleiderskaart)
 • V Německu: Průkaz zdravotně postižené osoby nebo odborný lékařský posudek. 
 • Ve Francii: Průkaz zdravotně postižené osoby s dodatkem „potřebuje doprovod".
 • V Itálii: Posudek vydaný místními zdravotními úřady (ASL) nebo „státním sociálním pojištěním" (INPS).
 • V České republice platný doklad ZTP/P.
 • Všechny ostatní země: Další informace vám poskytne naše oddělení podpory zákazníků.

 

Rezervace jízdenek pro cestování s doprovodem

1. krok: Pro rezervaci cesty s doprovodem kontaktuje přímo naši zákaznickou linku:

 • Jak? Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 228 880 001 nebo naším kontaktním formulářem na webových stránkách www.flixbus.cz. Tam vyberte téma „Cestující s omezenou pohyblivostí". 

 • Provozní doba: Telefonicky jsme pro vás k dispozici v českém jazyce vždy od pondělí do pátku, od 9:00 do 17:00 hodin. Písemné žádosti zpracováváme ve stejnou dobu.
 • Pokud cestujete s doprovodnou osobou na vnitrostátním spojení v České republice, můžete zakoupit jízdenku pro svůj doprovod zrychleně na www.flixbus.cz. Stačí zvolit během objednávky 1x Dospělý a 1x Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a cena zdarma pro váš doprovod bude vypočítána automaticky. V případě doprovodu asistenčního nebo vodicího psa musíte vždy kontaktovat zákaznický servis.

2. krok: V den cesty předložte dokument, který potvrzuje, že jste bezpodmínečně odkázáni na doprovod (viz. dřívější vysvětlení).

V den cesty buďte na zastávce o trochu dříve a informujte řidiče, že potřebujete pomoc. Můžete tento čas využít také k dřívějšímu nástupu do autobusu a vybrání si vhodného místa.
 

Cestování autobusem se slepeckým psem

Váš vodicí nebo asistenční pes může samozřejmě cestovat na palubě autobusů FlixBus. Naše služby:

 • Bezplatná přeprava vašeho vodicího nebo asistenčního psa.
 • Pro vašeho vodicího nebo aistenčního psa je rezervováno vlastní místo.

Upozornění: Přístup psů do autobusu je výhradně povolen osobám s postižením nebo omezenou mobilitou. Zvířata máme sice rádi, ale bohužel s námi v našich autobusech mohou cestovat pouze vodicí a asistenční psi.

Požadované doklady 

Je třeba doložit, že váš pes absolvoval uznávaný výcvik pro vodicího nebo asistenčního psa.
 

Rezervace jízdenek pro cestování s vodicím či asistečním psem

1. krok: Pro rezervaci cesty s doprovodem kontaktuje přímo naši zákaznickou linku:

 • Jak? Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 228 880 001 nebo naším kontaktním formulářem na webových stránkách www.flixbus.cz. Tam vyberte téma „Cestující s omezenou pohyblivostí". 

 • Provozní doba: Telefonicky jsme pro vás k dispozici v českém jazyce vždy od pondělí do pátku, od 9:00 do 17:00 hodin. Písemné žádosti zpracováváme ve stejnou dobu.

2. krok: V den cesty je třeba předložit doklad, který stvrzuje, že váš pes absolvoval uznávaný výcvik pro vodicího nebo asistenčního psa.
 

Zpráva od Gilberta, Globetrotter, doprovázeného vodicím psem Dymem

Je snadné cestovat svodicím psem?

Se svým vodicím psem Dymem cestuji pravidelně mezi městy Quimper a Lyon. Podle francouzského práva musejí všechny přepravní společnosti přepravovat vodicí psy pro zrakově postižené osoby. Někdy ale musím svůj nárok obhajovat, protože lidé o tom ještě mnohdy nevědí. U společnosti FlixBus si ale nemusím dělat starosti a řidiči jsou velmi milí. Jen jednou byl vůči nám spolucestující v autobuse nepříjemný, ale myslím, že nechápal, že Dymo je vodicí pes. Ve Francii jich existuje jen asi 1500 a pravidelně musím vysvětlovat, co to vodicí pes vlastně je. Na to už jsem zvyklý.

Jestli mám rady pro ostatní, kteří chtějí cestovat se společností FlixBus?

Vždy je třeba plánovat dopředu! Cestu je třeba předem zarezervovat v oddělení podpory zákazníků FlixBus. A je třeba myslet na to, aby pes dostal před cestou najíst. Při delších zastávkách psa vyvenčím. Řidič nás často sleduje, zda je vše pořádku a zda se bez problémů vracíme. Také místo v autobuse je vybráno prakticky. Dymo je labradorský retrívr a potřebuje místo. Během cesty spí rozumně v uličce. Doporučil bych sedadlo, které se nachází přímo za zadními dveřmi. Spolucestující v přední části autobusu tak nebudou během různých zastávek psem rušeni.

Už jste někdy cestoval s doprovodem?

Ano, už jsem jednou cestoval mezi Paříží a Prahou a místo Dyma jsem jako svůj doprovod vzal svého syna. Doprovod cestuje v takových případech u společnosti FlixBus bezplatně. Postup je stejný: Rezervaci je třeba zařídit telefonicky v oddělení služeb zákazníků a v den cesty je třeba mít průkaz zdravotně postižené osoby.

Máte naplánovány už další cesty se společností FlixBus?

Ano, za pár týdnů jedu opět do Lyonu na den otevřených dveří ve škole pro vodicí psy. Tam zastupuji Association des maîtres de chien-guide à Lyon (Sdružení instruktorů vodicích psů z Lyonu). Dymo a já jsme se již na naši cestu se společností FlixBus připravili!

Je důležité také vědět, že na všech delších cestách jsou pravidelné zastávky u dálničních čerpacích stanic. Obvykle je zastávka každé 2 hodiny.

Přejeme vám příjemnou cestu v našich autobusech! Pokud máte další otázky, podívejte se na naše FAQ v záložce „Pomoc“ nebo kontaktujte přímo náš zákaznický servis na čísle +420 228 880 001.