Pokud máte potíže při náhledu na tuto webovou stránku, zavolejte nám prosím na +420 228 880 001 nebo se obraťte na FlixBus Google Assistant aplikace.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

S námi cestujete zeleně – moderní flotila i možnost offsetování

FlixBus - S námi cestujete zeleně – moderní flotila i možnost offsetování

Všechny naše vlaky FlixTrain jsou již dnes uhlíkově neutrální a využívají 100% zelenou elektřinu z větru a vodní energie.
Společně s našimi zákazníky, kterým záleží na životním prostředí, se snažíme, aby všechny naše cesty byly uhlíkově neutrální nejpozději do roku 2030 a ještě dále!

Jak to funguje? Náš hlavní princip: Vyvarujte se-omezujte-offsetujte!

Jsme dynamická, nadšená a technologicky vyspělá společnost s velkým cílem - smart a ekologická mobilita, která umožní každému zažít svět. V roce 2019 jsme oznámili naši vizi v oblasti klimatu, abychom byli 100% uhlíkově neutrální do roku 2030.

K dosažení tohoto cíle:

  • Pokračujeme v inovacích, aby byla naše flotila co nejúčinnější z hlediska spotřeby paliva a vyspělých technologií
  • Investujeme do uhlíkově neutrálních technologií, jako je vodík a bioplyn
  • Zajišťujeme, aby naše kanceláře a cestovní zásady byly co nejekologičtější
  • Vytváříme model spravedlivé kompenzace za zbývající CO₂ emise

Alternativní inovace v oblasti mobility

Inovace tvoří páteř našeho podnikání. Usilujeme o změny v tomto odvětví, pokud jde o přechod od fosilních paliv k možnostem obnovitelné energie, včetně pohledu na autobusy, které jezdí na zelený vodík a bioplyn.
V roce 2018 zahájil FlixBus pilotní projekty s prvními elektrickými dálkovými autobusy na světě ve Francii a Německu. Od února 2020 jezdí autobus se solárními panely instalovanými na střeše z Dortmundu do Londýna (přes Eindhoven, Antverpy, Bruggy a Calais), který snížil o 7% CO₂ emise v průměru v prvních týdnech provozu.

Kompenzace CO₂ prostřednictvím mezinárodně uznávaného partnera nevládních organizací atmosfair

Cestování autobusem je přátelské ke klimatu, ale ne 100% CO₂ neutrální. Cestujícím, kteří jsou ochotni jít o krok dál, nabízíme možnost kompenzovat svůj dopad prostřednictvím nejspolehlivějších projektů UN Gold Standard a zároveň utvářet budoucnost udržitelné mobility ve městech a komunitách, ve kterých žijeme.

Pouhým kliknutím můžete nejen offsetovat přesné emise vaší cesty, ale také přímo ovlivnit udržitelný život ve vašich místních komunitách.

Během rezervace v rezervačním systému FlixBusu si nejprve vyberte svou trasu a poté jednoduše zaškrtněte „příspěvek na ochranu klimatu“.

With a simple click of a button, you can not only compensate the exact emissions of your trip.

Emise oxidu uhličitého vyprodukované během vaší cesty autobusem jsou vypočítány dle ujetého počtu kilometrů. Vypočítaná částka je automaticky přičtena k ceně vaší autobusové jízdenky. Váš příspěvek na životní prostředí tvoří zhruba 1–3 % z ceny jízdného. P.S. Z našich obchodních cest kompenzujeme 100 % ! #WalktheTalk ”.

Jak je váš příspěvek využíván?

75 % vašeho příspěvku na ochranu klimatu je financován v projektu energeticky efektivních sporáků ve Rvandě. Zbývajících 25 % proudí do projektu „Budoucnost fondu mobility”. Fond, který byl založen společně společností FlixBus a atmosfair, aby podporovali udržitelnou mobilitu a dekarbonizaci ve městech a komunitách, kde působíme. Svým příspěvkem přispějete k tomu, aby se nové uhlíkově neutrální technologie dostaly z laboratoře na silnice a měly skutečný dopad. Rovněž podpoříte místní komunity, nevládní organizace a dobrovolnické skupiny, které se snaží o více možností ekologického bydlení dostupné všem. Celosvětově se více než 6,5 % našich cestujících rozhodlo přispět na ochranu klimatu a offsetovat množství emisí CO2 ze svých cest.

Čeho jsme zatím společně dosáhli?

Zlepšení podmínek pro čištější vaření, které má dopad na zdraví uživatelů a životní prostředí ve Rwandě

With the help of FlixBus passengers and other partners, atmosfair subsidizes the sale of highly efficient cookstoves.

Ve venkovské Rwandě se většina lidí při vaření jídla spoléhá na otevřený oheň - neúčinná technologie, která vyžaduje hodně palivového dřeva a přispěla k masivnímu odlesňování. S pomocí cestujících společnosti FlixBus a dalších partnerů, společnost atmosfair dotuje prodej vysoce účinných sporáků zvaných „Save80“, které používají o 80 % méně palivového dřeva, snižují obrovské emise uhlíku a snižují tlak na místní lesy. Kromě toho místní partneři společnosti atmosfair SaferRwanda a Rwanda Women's Network zaměstnávají pracovníky pro sestavení kamen na místech, kde jsou potřeba a organizují prodej po celé zemi. Tento projekt poskytuje pracovní místa a školení více než 200 pracovníkům. Projekt je akreditován Organizací spojených národů (OSN), vyznamenán zlatým standardem a pravidelně je také nezávisle auditován. Do roku 2020 projekt ušetřil více než 300 000 tun CO₂.

Kromě ochrany životního prostředí chrání sporáky Save80 zdraví uživatelů snížením kouře. Atmosfair v současné době uzavírá partnerství s nevládní organizací Buana eV, aby provedla terénní studii zaměřenou na dopad použití sporáků Save80, které důkazně zlepšuje plicní funkce u rwandských uživatelů.

Od roku 2017 cestující společnosti FlixBus kompenzovali prostřednictvím projektu Rwanda více než 60 000 tun CO₂. To se rovná více než 2 miliardám kilometrů ujetých FlixBusem!

Nabíjecí stanice pro elektrické autobusy

FlixBus первой в мире тестирует электрические автобусы на междугородных маршрутах.

Jako první společnost na světě testuje FlixBus elektrické autobusy na plánovaných dálkových trasách. V roce 2018 jsme na silnice přivezli první elektrický dálkový autobus v Německu. Váš příspěvek v oblasti klimatu pomohl připravit půdu pro tento milník a budoucí elektrické autobusy financováním potřebné nabíjecí infrastruktury. Nedostatek nabíjecích stanic, které jsou schopné dodávat elektřinu velkým vozidlům, je jednou z hlavních překážek, které v současné době brzdí převzetí našich silnic elektrickými autobusy.

Při jízdě mezi Mannheimem a Frankfurtem po dobu 12 měsíců elektrickým autobusem ušetříme zhruba 1 tunu CO₂ na 1 000 km tím, že zabráníme spalování nafty. Uhlíková stopa lithium-železo-fosfátové baterie elektrického autobusu byla plně kompenzována po zhruba 39 000 km.

Elektrická kola umožňující rozvoz potravin a nákladu na zelených kolech

V roce 2016 jsme se vás na Facebooku ptali, na co byste chtěli, abychom použili váš příspěvek na ochranu klimatu. S více než 1000 hlasy padlo rozhodnutí o podpoře udržitelné městské mobility financováním elektrokol. Díky vaší dobré vůli a příspěvkům jsme poskytli 16 elektrokol 5 různým sociálním organizacím včetně Foodsharing e.V., Tafel a Caritas v 11 městech po celém Německu a 2 městech v Rakousku. V reakci na pandemii 2020 byla čtyři kola darována sociálním organizacím, které během pandemie dodávali potraviny a zboží ohroženým skupinám obyvatel. Kdykoli nebudou tato kola používána, budou bezplatně zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím půjčoven elektrokol.

Электрические грузовые велосипеды положили начало экологичной доставке еды и грузов

Электрические грузовые велосипеды положили начало экологичной доставке еды и грузов

Электрические грузовые велосипеды положили начало экологичной доставке еды и грузов

Z 16 kol bylo 13 věnováno společnosti Foodsharing na podporu jejich práce při záchraně potravin před plýtváním. Plýtvání potravinami je významným zdrojem emisí skleníkových plynů, protože každý rok se vyhodí přibližně třetina všech potravin vyprodukovaných na celém světě. Místní dobrovolníci využívají kola k záchraně přebytečného jídla z popelnic a jeho distribuci charitativním organizacím a v rámci svých komunit. Díky elektrickým kolům mohou dobrovolníci každý rok zachránit přibližně 100 tun potravin, a zabránit tak emisím CO₂ ve výši přibližně 700 tun. Toto množství CO₂ odpovídá ekvivalentu FlixBus kroužícího kolem rovníku přibližně 21krát.

Vzdělávání o změně klimatu

Дети узнают о своем углеродном следе в игровой и веселой форме.

Steak nebo zelenina? Letadlo nebo autobus? Jaký je v tom rozdíl pro klima? Na tuto otázku najdou žáci 4. tříd odpovědi v hodinách o životním prostředí, které jsou financovány z vašeho příspěvku na ochranu klimatu. V těchto lekcích, které profesionálně vymyslela a vede vzdělávací nezisková organizace Deutsche Umweltaktion (DUA), se děti hravou a zábavnou formou dozvídají o své uhlíkové stopě. Celkem se na školách v Německu, Francii a Rakousku uskutečnilo 32 lekcí.

Solární energie pro SOS dětskou vesničku

В 2020 году ваш вклад в защиту климата профинансировал установку солнечной фотоэлектрической системы для детской деревни SOS в Сараево.

V roce 2020 byla z vašeho příspěvku na ochranu klimatu financována instalace solárního fotovoltaického systému a plug-in hybridního automobilu pro SOS dětskou vesničku v Sarajevu v Bosně a Hercegovině. Tento solární systém bude poskytovat čistou elektřinu přibližně 100 dětem a zaměstnancům žijícím ve vesnici a nahradí spotřebu elektřiny z převážně uhelné národní sítě. Kromě toho bude čistá elektřina sloužit k nabíjení automobilu a umožní vyřizování pochůzek po městě udržitelným způsobem. Ročně tak solární systém ušetří přibližně 24 tun CO2. To zhruba odpovídá deseti letům z Berlína do New Yorku a zpět.

Детские деревни SOS предоставляют альтернативные семьи детям, оставшимся без надлежащей родительской опеки.

SOS dětské vesničky poskytují náhradní rodiny dětem bez odpovídající rodičovské péče. Vesnička v Sarajevu byla vybudována za účelem péče o děti osiřelé během bosenské války a od té doby poskytuje nový láskyplný domov dětem v nouzi.