Pokud máte potíže při náhledu na tuto webovou stránku, zavolejte nám prosím na +420 228 880 001 nebo se obraťte na FlixBus Google Assistant aplikace.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

S námi cestujete zeleně – moderní flotila i možnost offsetování

Zelený autobus sníží uhlíkovou stopu vaší cesty mezi městy

Flotila autobusů FlixBus je složena z moderních vozů, které splňují ta nejpřísnější emisní kritéria v rámci konvenčních paliv a jsou efektivní i ve spotřebě pohonných hmot. Avšak i naše moderní autobusy produkují nízké množství emisí, a proto vám ve spolupráci s ClimatePartner nabízíme možnost individuálně kompenzovat dopad vaší cesty na životní prostředí. Podle principu offsetování emisí skleníkových plynů můžete při rezervaci jízdenky poskytnout dobrovolný finanční příspěvek, který je poté investován do certifikovaného projektu na ochranu životního prostředí a množství emisí CO2 z vaší autobusové jízdy se tak vykompenzuje.

Přispěj na ochranu klimatu i při cestování

Příspěvek FlixBusu na ochranu klimatu – jak to funguje

Během rezervace v rezervačním systému FlixBusu si nejprve vyberte svou trasu a poté jednoduše zaškrtněte „příspěvek na ochranu klimatu“. Emise oxidu uhličitého vyprodukované během vaší cesty autobusem jsou vypočítány dle ujetého počtu kilometrů. Při placení rezervace bude tato částka automaticky přičtena k ceně vaší autobusové jízdenky. Váš příspěvek na ochranu životního prostředí tvoří zhruba 1-3% z ceny jízdného. Částka je investována do certifikovaného programu na ochranu životního prostředí v souladu s mezinárodními standardy a kompenzuje odpovídající množství emisí CO2. 

A takto jsou využívány vaše kompenzační příspěvky

Příspěvkem FlixBusu na ochranu klimatu je financován v letošním roce projekt německé organizace na ochranu ovzduší Atmosfair ve Rwandě nazvaný „Energeticky efektivní sporáky", který je akreditován Organizací spojených národů (OSN) a byl vyznamenán zlatým standardem. Tyto efektivní sporáky přispívají k tomu, že při vaření se na rwandském venkově spotřebuje asi o 80 % méně dřeva ve srovnání s jinak velmi rozšířenými tradičními ohništi. Projekt tak pomáhá zachovat místní lesy – mimo jiné domov posledních horských goril na světě – a tím přispívá ke globální ochraně klimatu. Projekt navíc podporuje udržitelný rozvoj ve Rwandě, zemi, která jinak na základě socioekonomického statusu patří k nejméně rozvinutým zemím světa. Plán má významný přínos pro místní obyvatele, např.:

  • dotování každého sporáku „Modell Save80“ pro místní rodiny
  • vyšší kvalita života díky úspoře nákladů a času potřebného k získávání dřeva na otop
  • lékařské studie dokládají nižší znečištění plic uživatelů

A takto byly vaše příspěvky využity v roce 2016

Větrná elektrárna

Díky vašemu příspěvku na ochranu klimatu podporujeme v roce 2016 projekt využívání větrné energie na karibském ostrově Aruba. Zde bude výstavba a údržba větrných elektráren financována jako alternativní a udržitelný zdroj energie. Větrný park na ostrově je důležitým průkopnickým projektem pro celý Karibik k využívání regionálních, obnovitelných energií. Investice do větrné energie zlepší energetickou bezpečnost, přispívá ke globální ochraně klimatu a podporuje rozvoj udržitelného získávání energie. Kromě ochrany klimatu projekt významně pomůže i místním obyvatelům:

  • větší nezávislost na zahraničních zdrojích energie posílením soběstačnosti regionu,
  • posílení místního hospodářství vytvořením nových pracovních míst při výstavbě, provozu a údržbě zařízení,
  • podpora regionální infrastruktury jako důsledek projektu větrné energie,
  • zlepšení kvality vzduchu na místě zamezením škodlivin, které dosud vznikaly při výrobě elektrické energie z fosilních zdrojů.