Pokud máte potíže při náhledu na tuto webovou stránku, zavolejte nám prosím na +420 228 880 001 nebo se obraťte na FlixBus Google Assistant aplikace.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Cestování autobusem bez emisí CO2 – je to vůbec možné?

Jeď na zelenou autobusem FlixBus

Picture of a FlixBus driving at the bottom of the alps

Jeďte autobusem – jeďte na zelenou

Autobusy FlixBus jsou efektivní především co se týče spotřeby paliva a produkují extrémně nízké množství skleníkových plynů, čímž redukují znečištění ovzduší. Cestování zcela bez emisí oxidu uhličitého je ale i pro ten nejekologičtější autobus těžko realizovatelné. Ve spolupráci s ClimatePartner vám proto nabízíme možnost individuálně kompenzovat dopad vaší FlixBus cesty na životní prostředí. Podle principu obchodu s povolenkami na emise skleníkových plynů můžete při rezervaci jízdenky poskytnout dobrovolný finanční příspěvek, který je poté investován do certifikovaného projektu na ochranu životního prostředí a množství emisí CO2 vaší autobusové jízdy se tak vykompenzuje.

Přispěj na ochranu klimatu i při cestování

Příspěvek FlixBus na ochranu klimatu – jak to funguje

Během rezervace v našem FlixBus rezervačním systému si nejprve vyberte svou trasu a poté jednoduše zaškrtněte „příspěvek na ochranu klimatu“. Emise oxidu uhličitého vyprodukované během vaší cesty autobusem jsou vypočítány ze vzdálenosti a přesného počtu kilometrů. Při placení rezervace bude tato částka automaticky přičtena k ceně vaší autobusové jízdenky. Váš příspěvek na ochranu životního prostředí tvoří zhruba 1-3% z ceny jízdného. Částka je investována do certifikovaného programu na ochranu životního prostředí v souladu s mezinárodními standardy a kompenzuje odpovídající množství emisí CO2. 

A takto jsou využívány vaše kompenzační příspěvky

Příspěvkem FlixBusu na ochranu klimatu je financován v letošním roce projekt německé organizace na ochranu ovzduší Atmosfair ve Rwandě nazvaný „Energeticky efektivní sporáky", který je akreditován Organizací spojených národů (OSN) a byl vyznamenán zlatým standardem. Tyto efektivní sporáky přispívají k tomu, že při vaření se na rwandském venkově spotřebuje asi o 80 % méně dřeva ve srovnání s jinak velmi rozšířenými tradičními ohništi. Projekt tak pomáhá zachovat místní lesy – mimo jiné domov posledních horských goril na světě – a tím přispívá ke globální ochraně klimatu. Projekt navíc podporuje udržitelný rozvoj ve Rwandě, zemi, která jinak na základě socioekonomického statusu patří k nejméně rozvinutým zemím světa. Plán má významný přínos pro místní obyvatele, např.:

  • dotování každého sporáku „Modell Save80“ pro místní rodiny
  • vyšší kvalita života díky úspoře nákladů a času potřebného k získávání dřeva na otop
  • lékařské studie dokládají nižší znečištění plic uživatelů

A takto byly vaše příspěvky využity v roce 2016

Větrná elektrárna

Díky Vašemu příspěvku na ochranu klimatu podporujeme v roce 2016 projekt využívání větrné energie na karibském ostrově Aruba. Zde bude výstavba a údržba větrných elektráren financována jako alternativní a udržitelný zdroj energie. Větrný park na ostrově je důležitým průkopnickým projektem pro celý Karibik k využívání regionálních, obnovitelných energií. Investice do větrné energie zlepší energetickou bezpečnost, přispívá ke globální ochraně klimatu a podporuje rozvoj udržitelného získávání energie. Kromě ochrany klimatu projekt významně pomůže i místním obyvatelům:

  • větší nezávislost na zahraničních zdrojích energie posílením soběstačnosti regionu,
  • posílení místního hospodářství vytvořením nových pracovních míst při výstavbě, provozu a údržbě zařízení,
  • podpora regionální infrastruktury jako důsledek projektu větrné energie,
  • zlepšení kvality vzduchu na místě zamezením škodlivin, které dosud vznikaly při výrobě elektrické energie z fosilních zdrojů.