You are here

Cestování autobusem bez emisí CO2 – je to vůbec možné?

Jeď na zelenou autobusem FlixBus

A takto se použijí vaše kompenzační příspěvky v roce 2016

Wind farms for climate protection

Díky tvému příspěvku na ochranu klimatu podporujeme v roce 2016 projekt využívání větrné energie na karibském ostrově Aruba. Zde bude výstavba a údržba větrných elektráren financována jako alternativní a udržitelný zdroj energie. Větrný park na ostrově je důležitým průkopnickým projektem pro celý Karibik k využívání regionálních, obnovitelných energií. Investice do větrné energie zlepší energetickou bezpečnost, přispívá ke globální ochraně klimatu a podporuje rozvoj udržitelného získávání energie. Kromě ochrany klimatu projekt významně pomůže i místním obyvatelům:

  • větší nezávislost na zahraničních zdrojích energie posílením soběstačnosti regionu,
  • posílení místního hospodářství vytvořením nových pracovních míst při výstavbě, provozu a údržbě zařízení,
  • podpora regionální infrastruktury jako důsledek projektu větrné energie,
  • zlepšení kvality vzduchu na místě zamezením škodlivin, které dosud vznikaly při výrobě elektrické energie z fosilních zdrojů.
Statistika dokazuje, že cestování autobusem je šetrné k životnímu prostředí

Jeď autobusem – jeď na zelenou

Autobusy FlixBus jsou efektivní především co se týče spotřeby paliva a produkují extrémně nízké množství skleníkových plynů, čímž redukují znečištění ovzduší. Cestování zcela bez emisí oxidu uhličitého je ale i pro ten nejekologičtější autobus těžko realizovatelné. Ve spolupráci s ClimatePartner ti proto nabízíme možnost individuálně kompenzovat dopad tvojí FlixBus cesty na životní prostředí. Podle principu obchodu s povolenkami na emise skleníkových plynů můžeš při rezervaci jízdenky poskytnout dobrovolný finanční příspěvek, který je poté investován do certifikovaného projektu na ochranu životního prostředí a množství emisí CO2 tvé autobusové jízdy se tak vykompenzuje.

Přispěj na ochranu klimatu i při cestování

Příspěvek FlixBus na ochranu klimatu – tak to funguje

Během rezervace v našem FlixBus rezervačním systému si nejprve vyber svou trasu a poté jednoduše zaškrtni „příspěvek na ochranu klimatu“. Emise oxidu uhličitého vyprodukované během tvojí cesty autobusem jsou vypočítány ze vzdálenosti a přesného počtu kilometrů. Při placení rezervace bude tato částka automaticky přičtena k ceně tvojí autobusové jízdenky. Tvůj příspěvek na ochranu životního prostředí tvoří zhruba 1-3% z ceny jízdného. Částka je investována do certifikovaného programu na ochranu životního prostředí v souladu s mezinárodními standardy a kompenzuje odpovídající množství emisí CO2