Všeobecné obchodní a rezervační podmínky

Datum: 07.03.2024

1 Rozsah působnosti

1.1 Všeobecné obchodní podmínky a zvláštní rezervační podmínky se vztahují na užití webových portálů společnosti FlixBus (včetně mobilní aplikace umožňující zákazníkům tyto webové portály navštívit) a na rezervaci cest u společnosti FlixBus.

1.2 Upozorňujeme, že tyto všeobecné obchodní podmínky a zvláštní rezervační podmínky se nevztahují na následující záležitosti, na které se vztahují samostatné podmínky:

a) Společnost FlixBus na svých webových portálech rovněž umožňuje uvedení a rezervaci služeb pozemní přepravy třetích stran nabízených dopravci třetích stran oprávněnými společností FlixBus k publikování a zobrazování určitých tras na jejích webových portálech, v jejichž případě společnost FlixBus není smluvním partnerem ve vztahu k rezervaci jízdenek („nabídky dopravce White Label“). Tyto nabídky nepředstavují rezervaci jízd se společností FlixBus, protože ve vztahu k těmto nabídkám společnost FlixBus pouze umožňuje rezervaci nabídek dopravců White Label prostřednictvím webové stránky na adrese booking.flixbus.com nebo ve formě mobilní aplikace umožňující zákazníkům webové stránky navštívit (společně „platforma White Label“). Použitelnost nabídky dopravce White Label bude v průběhu procesu rezervace indikována přesměrováním z webových portálů společnosti FlixBus na platformu White Label. Přístup zákazníků k platformě White Label a podmínky služeb poskytovaných společností FlixBus a jejími partnery v souvislosti s rezervací nabídek dopravců White Label na platformě White Label se řídí samostatnými ustanoveními a podmínkami platformy White Label.

b) Ustanovení a podmínky vztahující se k přepravě cestujících se budou řídit samostatnými ustanoveními a podmínkami, které závisí na příslušném smluvním dopravci. Příslušný smluvní dopravce („dopravce“) a příslušná přepravní ustanovení a příslušné podmínky („ustanovení a podmínky dopravce“) budou označeny v průběhu procesu vyhledávání a rezervace.

2 Smluvní strana

Smluvní stranou pro rezervaci jízdenky (prodejcem jízdenky) a pro využití webových portálů je společnost Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mnichov, dále označovaná jako Flix.

3 Komerční využití webového portálu

3.1 Webové portály porovnávající ceny mohou  užívat data z webového portálu Flix na základě uzavřené smlouvy, ve které Flix upraví proces získávání, zpracování a uveřejňování takových dat, včetně dat ze souvisejících jízdních rádů.

3.2 Je zakázáno používat webové portály Flix pro jiné než soukromé účely. Používání automatizovaných systémů k získávání dat z těchto webových stránek pro komerční využití („screen scraping“) je zakázáno. Společnost Flix si vyhrazuje právo podniknout kroky proti jakémukoli porušení těchto pravidel.

4 Platba a poukazy (vouchery)

4.1 Jízdenky lze zakoupit prostřednictvím různých platebních metod dle způsobu rezervace:

 • On-line: PayPal, povolení k inkasu, kreditní karta (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Během všech rezervací si vyhrazujeme právo vyloučit určité platební metody a odkázat zákazníky na jiné způsoby plateb.
 • Na palubě vozidel: Hotovostně.
 • V prodejnách / cestovních kancelářích: Všechny naše agentury nabízejí řadu platebních metod, přičemž je vždy možná platba v hotovosti. Je-li prodejní místo v přepravním vozidle, mohou být způsoby platby omezeny pouze na platbu v hotovosti nebo kreditní kartou.

4.2 Zvláštní podmínky při platbě platební kartou

4.2.1 V případě platby platební kartou dojde ke stržení dané částky z účtu zákazníka po provedení rezervace. Platbou platební kartou dávají zákazníci svým bankovním ústavům v době rezervace pokyn, aby informovaly společnost Flix nebo jednu z jejích autorizovaných třetích stran o jménech zákazníků a úplných adresách v případě zpětného vrácení peněz, a umožnily tak společnosti Flix uplatnit své nároky vůči nim.

4.2.2 Cestující jsou povinni uhradit bankovní poplatky vzniklé v případě zpětného vrácení peněz spojené s platbou platební kartou. Mohou také vzniknout storno poplatky nebo dodatečné poplatky za rezervaci. Cestujícím bude poskytnuta možnost prokázat, že zpětné zúčtování způsobilo nižší nebo žádné náklady. V případě zpětného zúčtování může být zákazníkovi dočasně nebo trvale zakázáno provádět platby platební kartou.

4.3 Pokud nebude případným platebním upomínkám vyhověno, budou pohledávky předány externímu subjektu k dalšímu zpracování. Společnost Flix může pro tento účel předat tomuto externímu subjektu všechny potřebné osobní údaje dlužníků.

4.4 Kompenzace; právo zadržení platby

4.4.1 Zákazníci mají nárok na vzájemné započtení nároků pouze v případě, že jejich protipohledávka je  ze zákona oprávněná, nebo je-li nesporná nebo námi uznána. Navíc mají právo na zadržení platby, pouze pokud je jejich protipohledávka založena na stejném smluvním vztahu a v jeho rozsahu.

4.4.2 V případě, že zákazníci nesplní jakékoliv platební povinnosti, všechny stávající nároky vzniklé z tohoto smluvního vztahu zanikají s okamžitou platností.

4.5 Poplatky spojené s platbou

4.5.1 Celková cena jízdenky uvedená v online obchodě zahrnuje veškeré poplatky, které jsou účtovány třetími stranami za zvolený způsob platby a jenž je třeba realizovat, stejně jako zákonnou daň z přidané hodnoty.

4.5.2 Pro zákazníky, kteří si zvolí zpoplatněnou platební metodu, bude stanoven poplatek za platbu (včetně DPH), který bude odpovídat procentu z celkové ceny nákupu (v nákupním košíku). V každé zemi je k dispozici alespoň jeden bezplatný a běžný způsob platby.

4.6 Splatnost poukazů (voucherů):

4.6.1 Na jednu rezervaci lze uplatnit maximálně 1 poukaz. Poukazy mohou být uplatněny pouze on-line nebo prostřednictvím našich partnerských agentur.

Poukaz s peněžní hodnotou je uplatnitelný na celý nákupní košík.

Slevy s hodnotou v procentech nebo poukazy na bezplatnou jízdu lze uplatnit pouze pro nákup jízdenky. Cenu doplňkových služeb (např. poplatky za služby, příplatek za jízdní kola nebo zavazadla) nelze výše uvedenými typy poukazů snížit.

4.6.2 V rámci kampaní souvisejících s distribucí poukazů vedených společností Flix v souvilosti s jejími marketingovými aktivitami je používání poukazů omezeno na 3 poukazy na osobu. Pokud cestující uplatní více než 3 poukazy ze stejné kampaně, může společnost Flix zrušit všechny takové rezervace uskutečněné po využití prvních tří poukazů z dané kampaně. Toto pravidlo může být zrušeno v rámci speciálních propagačních akcí.

4.6.3 Poukazy vydané zdarma v rámci marketingových aktivit nebo z kulance vyprší dokončením první rezervace.

4.6.4 Komerční použití a zejména další prodej poukazů není povolen a bude sankcionován společností Flix zablokováním jízdenek a / nebo uplatněním nároku na náhradu škody.

4.6.5 Výplata hotovosti v jakékoli výši zůstatku na poukazu je vyloučena.

4.6.6 V případě podvodného jednání nebo podezření z jiných protiprávních aktivit spojených se získáním, nákupem nebo převodem poukazu si společnost Flix vyhrazuje právo zrušit příslušný zákaznický účet nebo požadovat alternativní platební metodu a / nebo pozastavit platnost poukazu. Společnost Flix nemusí umožnit uplatnění takového poukazu.

4.6.7 V případě podvodného jednání nebo podezření z jiných protiprávních aktivit spojených se získáním, nákupem nebo převodem poukazu si společnost Flix vyhrazuje právo zrušit veškeré jízdenky zakoupené v plné nebo částečné výši prostřednictvím uplatnění takového poukazu.

4.7 Uplatnění poukazů Interflix

4.7.1 Na jednu rezervaci lze uplatnit maximálně jeden poukazový kód. Kódy poukazu jsou automaticky aktivovány do 48 hodin a mohou být uplatněny pouze on-line nebo u našich partnerských agentur.

4.7.2 Kódy z poukazů je nutno uplatnit do 3 měsíců.

4.7.3 Rezervovat lze pouze přímé spojení s výjimkou jedné cesty tam a zpět. Výchozí bod nemusí být totožný s koncovým bodem.

4.7.4 Poukazy jsou určené na jméno osoby a jsou neobchodovatelné.

4.7.5 Změna rezervace může být provedena pouze prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Zrušení rezervace není možné.

4.7.6 Komerční použití a zejména další prodej poukazů nejsou povoleny a budou společností Flix sankcionovány prostřednictvím blokování jízdenek a/nebo uplatnění nároku na náhradu škody.

4.7.7 Výplata hotovosti v jakékoli výši zůstatku na poukazu je vyloučena.

4.7.8 Každá jízda hrazená poukazem je samostatná a oddělená od ostatních jízd.

4.7.9 Cestující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být podáno v písemné formě.

4.8 Cenové akce

4.8.1 Počet jízdenek, které je možno zakoupit v rámci cenových akcí, které společnost Flix uskutečňuje v rámci svých marketingových aktivit, je omezen na 3 jízdenky na osobu. Flix je oprávněna stornovat všechny rezervace uskutečněné nad tento rámec. Ve speciálních případech toto pravidlo nebude uplatňováno.

4.8.2 Komerční využití, především další prodej jízdenek, není povoleno a bude společností Flix SE sankcionováno tím, že jízdenky budou zablokovány a/nebo bude uplatněn nárok na náhradu škody.

4.8.3 V případě podvodného jednání nebo podezření z jiných protiprávních aktivit spojených se získáním, nákupem nebo převodem jízdenky si společnost Flix SE vyhrazuje právo na zrušení příslušného zákaznického účtu a/nebo požadovat uskutečnění alternativní platební metody zákazníkem a/nebo zrušení platnosti příslušné jízdenky. Společnost Flix SE neuznává žádné nároky domáhající se platnosti takovýchto jízdenek.

4.8.4 V případě podvodného jednání nebo podezření z jiných protiprávních aktivit spojených se získáním, nákupem nebo převodem jízdenky si společnost Flix SE vyhrazuje právo na úplné nebo částečné storno takové jízdenky.

4.8.5 Za jízdenky, získané v rámci určité cenové akce, které jsou po skončení této akce měněny (např. přerezervovány), se hradí plná cena, která platí v den jízdy / platnosti jízdenky.

5 Storno a změna rezervace

5.1 Abyste mohli uskutečnit změny v rezervaci musíte nejprve rezervaci stornovat. Storno můžete provést buď před odjezdem podle bodu 5.2 a 5.5 nebo jízdenku nepoužijete v souladu s bodem 5.6. Řidiči nemohou změnit nebo zrušit rezervaci.

5.2 Storno rezervace lze provést pouze na webových stránkách FlixBus, u partnerských agentur nebo v prodejnách jízdenek společnosti FlixCompanies nejpozději 15 minut před plánovaným odjezdem. Zpáteční cesta je považována za jednu rezervaci.

5.3 V případě zrušení rezervace bude vystaven tzv. storno poukaz. Tento poukaz je platný po dobu 12 měsíců ode dne vydání a opravňuje cestujícího k provedení nové rezervace v tomto období a v hodnotě poukazu.  Pokud je cena nové rezervace vyšší než cena zrušené cesty (hodnota poukazu), je nutno doplatit rozdíl. Pokud je cena nižší, rozdíl zůstane na storno poukazu a zbylé prostředky mohou být použity pro jinou rezervaci. U časově omezených akčních nabídek může docházet k odchylkám od těchto pravidel. Podrobnější informace naleznete v samostatných podmínkách dané akce, jež naleznete na webovém portálu.

5.4 Za každé storno rezervace může být za stornovanou jízdu a cestujícího účtován stornovací poplatek. Storno poukaz bude vystaven ve výši ceny jízdenky snížené o stornovací poplatek. V případě změny jména cestujícího bude nutno zaplatit cenový rozdíl, pokud mezitím došlo ke zvýšení ceny jízdného. Změna telefonního čísla je bezplatná.

5.5 Je-li pro rezervaci použit storno poukaz, vztahují se na novou cestu stejné podmínky pro stornování.

5.6 Pokud jízdenku nepoužijete a pokud je dopravce jednou ze společností skupiny FlixCompanies, bude jízdné po předložení jízdenky vráceno, a to ve výši snížené o poplatek za zpracování za cestujícího a jízdu, kromě případů, v nichž cestující prokáže, že vznikla nižší škoda. Je na cestujícím, aby prokázal, že jízdenku nepoužil. Jízdenky se vydávají na jednoho cestujícího a jízdu. Spoje s přestupy jsou považovány za jednu jízdu.  Žádost lze podat neformálně do 3 měsíců. Žádost o vrácení jízdného je nutno zaslat společnosti Flix nebo společnosti FlixBus DACH poštou na adresu Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mnichov nebo na adresu FlixBus DACH GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlín. Poplatky za zpracování budou sníženy na částku 2 € (nebo částku odpovídající příslušné měně) za cestujícího a jízdu (plus poplatky za bankovní převody), pokud je dopravcem společnost Flix SE nebo společnost FlixBus DACH GmbH a pokud je žádost podána nejpozději do jednoho týdne po uplynutí platnosti jízdenky. Výše poplatku za zpracování proto závisí na době, která uplyne mezi odjezdem a podáním žádosti o vrácení jízdného. 5.6. Nevztahuje se na jízdenky vydané společnosti FlixTrain GmbH.

5.7 Žádný z výše uvedených poplatků za zpracování, storno poplatky nebo jakékoli poplatky za převod nebudou účtovány, pokud je požadováno vrácení peněz z důvodů, za které je odpovědná společnost Flix nebo společnosti FlixCompanies. Cena jízdného s odečtem nákladů na zpracování nebo poplatků za převod bude uhrazena výhradně na bankovní účet určený zákazníkem při vytvoření objednávky nebo na účet jeho platební karty, pokud bylo jízdné touto kartou hrazeno.

5.8 Odchylné podnikové směrnice o zrušení v jakýchkoliv ustanoveních a podmínkách dopravce neplatí.

6 Servisní poplatek

Za každou rezervaci bude účtován servisní poplatek ve výši 0,99 EUR (nebo částku odpovídající příslušné měně). Poplatek je účtován za každou objednávku, a to za používání rezervačních webových stránek nebo aplikace, a také za další nástroje pro zákazníky, k nimž patří například „Změna a storno rezervace / samoobslužný nástroj pro změnu cesty a přidávání zavazadel“.

V případě storna ze strany zákazníka se servisní poplatek nevrací. V případě telefonické rezervace (zákaznický servis) nebo v některé z našich agentur a u offline prodejců mohou být účtovány další poplatky.

7 Soudní příslušnost

V případě subjektů registrovaných v obchodním rejstříku či obdobném seznamu, právnických osob a fyzických osob, které nespadají do obecné místní příslušnosti orgánů v Německu, jakož i osob, které po uzavření přepravní smlouvy změnily své trvalé nebo přechodné bydliště do zahraničí mimo stát Německo a jejichž bydliště nebo obvyklý pobyt není v čase jednání znám, je dána místní příslušnost v Mnichově.

8 Neplatnost jednotlivých ustanovení

Pokud by jednotlivá ustanovení v těchto všeobecných obchodních podmínkách a zvláštních podmínkách rezervace měla být nebo se stanou zcela nebo částečně neúčinnými nebo neplatnými, nesmí to v zásadě ohrozit celkovou účinnost smlouvy.

II Odlišná ustanovení dalších států

1.  Švédsko

 • k bodu 4.1: Ve Švédsku jsou na palubě vozidel akceptovány jen platby kartou (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Kromě toho lze ve Švédsku získat jízdenku u řidiče mobilním platebním systémem, založeným na NFC. (např. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Polsko

 • k bodu 4.1: Na palubě vozidel spojů, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o., jsou přijímány pouze platby kartou (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) nebo prostřednictvím systému BLIK.
 • k bodům 4.4.1, 4.4.2, 5.6: Tato ustanovení neplatí pro spoje, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • k bodu 5.1: Storno nelze provést nepoužitím jízdenky a získáním následné úhrady v případě spojů, jež provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. nebo dopravce se sídlem v Polsku.
 • k bodu 5.4: Storno poplatek se nevztahuje na spoje, jež provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. nebo dopravce se sídlem v Polsku.
 • k bodu: Pro platby v polských zlotých činí poplatek za službu 2,99 PLN.

3.  Česká republika

 • k bodu 5.4: V případě úhrady ceny jízdného učiněné v českých korunách se nehradí stornovací poplatek.
 • k bodu 7: Veškeré případné soudní spory mezi dopravcem FlixBus CZ s.r.o. a cestujícím budou vedeny u soudu v České republice.

4. Spojené království

 • k bodu 5.6: Vrácení jízdného po vypršení platnosti jízdenky se nevztahuje na spojení, jež provozuje společnost FlixBus UK Limited nebo jakýkoliv dopravce se sídlem ve Velké Británii.

5. Francie

 • k bodu 5.6: Vrácení jízdného po vypršení platnosti jízdenky se nevztahuje na spoje v rámci Francie provozované společností FlixBus France SARL nebo jakýmkoliv dopravcem se sídlem ve Francii.

6. Portugalsko

 • k bodu 5.6: Vrácení jízdného po vypršení platnosti jízdenky se nevztahuje na spoje v rámci Portugalska provozované společností FlixBus Portugal Unipessoal LDA nebo jakýmkoliv dopravcem se sídlem v Portugalsku.

7. Ukrajina

 • k bodu 4.5.1: Celková cena jízdenky uvedená v internetovém obchodě zahrnuje veškeré poplatky účtované poskytovateli třetích stran (ze strany společnosti FlixBus) za zvolený způsob platby, které musíte uhradit, a také zákonnou daň z prodeje.
  Bez ohledu na to, co je zde uvedeno, nemusí celková cena uvedená v internetovém obchodě, která má být uhrazena zákazníkem, zahrnovat poplatky banky a/nebo finanční instituce zákazníka, které mohou být dodatečně účtovány podle příslušných zásad nebo zákonů týkajících se takové banky/finanční instituce bez povědomí a zapojení společnosti FlixBus, a které jsou způsobeny, mimo jiné, dvojitým převodem aplikovaným příslušnou bankou/finanční institucí zákazníka. Smluvní strany se tedy dohodly a potvrzují, že celková cena, kterou má zákazník zaplatit, může být vyšší a společnost FlixBus není nijak spojena s takovými dodatečnými poplatky a nenese za ně odpovědnost.

8. Dánsko

 • k bodu 4.1: Palubní prodej není v Dánsku k dispozici.