§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Ochrana údajů

Internetový portál společnosti FlixMobility GmbH a v něm integrovaný rezervační portál (dále souhrnně jen „webové stránky“) je provozován společností FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München (dále jen „FlixMobility“ nebo „my“). Na ochranu vašich osobních údajů klademe velký důraz. Proto má ochrana údajů pro společnost FlixMobility GmbH vysokou prioritu a při jejich shromažďování, zpracovávání a používání striktně dodržujeme zákonná ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie a Spolkového zákona na ochranu dat (Bundesdatenschutzgesetz) Spolkové republiky Německo.

1.   Shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na následujícím právním základě:

1.1 Smluvní vztah podle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje, které jí byly dobrovolně poskytnuty (jméno, podle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem zpracování smlouvy spojené s objednáním jízdenky a dále pro provedení přepravy a založení zákaznického účtu nebo v rámci opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

K tomu potřebujeme vaše jméno, příjmení a číslo mobilního telefonu. Ke zpracování potřebné platby mohou být případně zapotřebí další údaje: Ke zpracování platby za rezervovaný spoj kreditní kartou potřebuje FlixMobility vaše plné jméno, vaši e-mailovou adresu a údaje o vaší kreditní kartě.

1.2 Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracováváme nezbytné údaje pro následující účely:
  • Údaje uložené za účelem zpracování smlouvy a provedení přepravy autobusem budou společnostem provádějícím autobusovou přepravu a dalším třetím stranám (např. poskytovatelům služeb IT, přepravy, zákaznických služeb, služeb hromadného rozesílání e-mailů a newsletterů a platebních služeb) poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu v rámci registrace a pro uskutečnění prodeje jízdenek. V odůvodněných případech (např. poškození autobusu) si vyhrazujeme právo předat zákazníkovy údaje přepravujícímu partnerovi. Poskytnuté údaje smějí naši poskytovatelé služeb používat výhradně k plnění svých úkolů, a nikoliv pro jiné účely. Pokud je zpracování údajů zadáno zpracovateli, budou údaje zpracovávány v souladu s ustanoveními o zpracovatelích podle čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  • Kromě procesu objednávání jízdenky používá společnost FlixMobility GmbH vaše data také pro účely propagace, průzkumu trhu a veřejného mínění, aby vám mohla poštou nebo prostřednictvím newsletterů zasílat nabídky a informace přizpůsobené na míru vašim zájmům. Proto provádíme na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů scoring pro účely personalizace reklamy. Proti použití svých údajů pro účely propagace a průzkumu trhu a veřejného mínění i pro účely scoringu se můžete kdykoliv ohradit zasláním sdělení na adresu FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München nebo na e-mailovou adresu data.protection@flixbus.com.
  • V rámci zpracování platby mohou být vaše údaje případně sděleny poskytovateli platebních služeb. Číslo kreditní karty nebo jiné bankovní údaje nejsou ukládány u FlixMobility, ale předávány přímo poskytovateli platebních služeb:
    • Zpracování plateb probíhá prostřednictvím partnerské společnosti Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Z důvodů prevence a odhalování podvodů sdělí společnost vaši IP adresu své partnerské společnosti Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Vaše IP adresa přitom bude společností Adyen BV uložena. Veškerá data jsou přenášena v šifrované podobě.
    • Metody platby prostřednictvím kreditní karty a služeb Giropay a iDeal jsou zprostředkovávány společností Heidelberger Payment GmbH sídlící na adrese Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg. Kromě toho přichází s údaji o platbě do styku firma PAY.ON AG sídlící na adrese Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 München. Společnost Heidelberger Payment GmbH je platební institucí ve smyslu německého zákona o dohledu nad platebními službami (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz) a je registrována u německého Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (registrační číslo: 122914).
    • Metoda platby prostřednictvím služby PayPal je zprostředkovávána společností PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. patro, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Podrobnější informace o ochraně údajů společností PayPal najdete v jejich Prohlášení o ochraně údajů.

1.3 Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Pokud si zvolíte platbu debetní kartou, udělujete v rámci procesu objednávání jízdenky souhlas k předání svých osobních údajů (jméno, adresa, datum narození, e-mailová adresa a údaje o bankovním účtu) a údajů o objednání jízdenky společnosti RatePAY GmbH, RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin za účelem ověření totožnosti a bonity i uzavření smlouvy. Proto přenecháváme výzvy k úhradě společnosti RatePAY. Veškeré podrobnosti najdete v dodatečných Všeobecných obchodních podmínkách a Prohlášení o ochraně údajů pro platby zprostředkované společností RatePAY.
 

2.  Uživatelské přihlášení / zákaznický účet

Máte možnost založit si u nás osobní zákaznický účet. V rámci heslem chráněného zákaznického účtu můžete pohodlně spravovat své rezervace a nechat je spolu se svými daty uložené pro budoucí jízdy.

Povinná pole označená (*), která obsahují osobní údaje, se používají jen k provedení a zpracování uživatelského účtu. Jinak je třeba pouze e-mailová adresa. S její pomocí ověřujeme vaši identitu. V rámci registrace můžete dobrovolně zadat také své jméno, adresu a případně údaje o účtu.

Tyto údaje se používají k vystavení faktur a také k funkci automatického vyplňování formuláře při budoucích rezervacích. Navíc zde můžete také dobrovolně zadat své číslo mobilního telefonu, abychom vás mohli kontaktovat v případě zpoždění nebo změny průběhu jízdy.

Pokud k tomu poskytnete souhlas, uloží se funkcí „Zůstat přihlášen(a)“ takzvané trvalé soubory cookies na vašem koncovém zařízení; tyto soubory slouží k tomu, abyste se při dalších návštěvách našich stránek nemuseli opět přihlašovat. Tato funkce není k dispozici, pokud jste v nastavení svého prohlížeče ukládání těchto cookies deaktivovali.

Zákaznický účet – a tím také vaše uložené osobní údaje – můžete prostřednictvím svého osobního zákaznického účtu kdykoliv aktualizovat nebo smazat.

Smazáním zůstávají nedotčeny osobní údaje, které jsou na základě zákonných dob uložení zapotřebí k realizaci smlouvy.
 

3.  Newsletter

Osobní údaje shromážděné s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů při přihlášení k odběru newsletteru budou používány pro komunikaci s vámi (např. pro zasílání zpráv o službách, systémových zpráv, e-mailů s potvrzením vaší registrace, informací o uživatelském účtu, informací o vašich jízdenkách a trasách nebo o vašem cestovním profilu) a pro zasílání newsletteru.

Pokud obdržíme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s rezervací nebo cestou a vy se proti tomu neohradíte, vyhrazujeme si právo zasílat vám e-mailem pravidelné nabídky podobných produktů z našeho sortimentu, jako jsou ty, které jste právě zakoupili.

Proti používání své e-mailové adresy a zpracovávání a využívání údajů k vytváření uživatelských profilů můžete vznést kdykoliv námitku zasláním sdělení na unsubscribe@flixbus.com nebo přes odkaz k odhlášení v e-mailu newsletteru.
 

4.  Zabezpečení údajů

Soukromí uživatelů našich webových stránek a připojených systémů chráníme prostřednictvím technických a organizačních opatření. Pro zajištění bezpečného přenosu osobních údajů používáme šifrovací protokol SSL 3.0 (jako základní šifrovací metoda se pro infrastrukturu veřejných klíčů používá RSA-2048). Tato metoda se úspěšně používá v celé síti World Wide Web. Touto metodou jsou pro bezpečný přenos po internetu šifrovány veškeré osobní údaje (jméno, adresa, údaje o platbě, atd.). Podle symbolu (zamknutý zámek) na spodní liště okna svého prohlížeče poznáte, že se pohybujete v zabezpečené oblasti.
 

5.  Předávání údajů do třetích zemí

Ke zpracovávání údajů dochází zpravidla v Německu nebo ve státech Evropské unie. Pokud je v určitých případech plánováno zpracování údajů ve třetích zemích, dojde k němu pouze tehdy, pokud Evropská komise zjistila odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve třetí zemi podle čl. 45 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na základě standardních smluvních doložek EU.
 

6.  Doba uložení údajů

FlixMobility údaje uchovává, pokud jsou nezbytné k příslušnému účelu jejich zpracovávání (např. zpracování smlouvy, propagace) a ke splnění obchodně a daňově právních předpisů o uchovávání údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a § 257 odst. 1 německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch) a § 147 odst. 2 německého daňového zákoníku (Abgabenordnung).


7.  Kontaktní údaje správce

Správcem zpracování osobních údajů je společnost FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, e-mailová adresa servis@flixbus.cz zastoupená těmito jednateli: André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert.
 

8.  Právo na informace a právo podat stížnost

Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatný přístup ke svým uloženým údajům a případně právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a vznesení námitky proti jejich zpracování. S těmito požadavky se prosím obraťte na společnost FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München nebo nám pošlete e-mail na adresu data.protection@flixbus.com.       

Pověřené osoby FlixMobility můžete kontaktovat na e-mailové adrese data.protection@flixbus.com.

Nadto máte právo podat ohledně ochrany údajů stížnost u příslušného dozorového úřadu.
 

9. Použití souborů cookies

Při návštěvě našich webových stránek se do vašeho prohlížeče ukládají informace v podobě souborů cookies (malé textové soubory). Do těchto souborů se ukládají údaje o tom, jak stránku používáte (identifikátory, datum návštěvy, atd.). Využíváním cookies vám usnadňujeme používání naší online nabídky prostřednictvím různých služeb (jako například rozpoznání uživatelských nastavení z předešlých návštěv) a můžeme tak naši internetovou nabídku uzpůsobit vašim potřebám. Ukládání cookies můžete zabránit a již existující cookies můžete smazat prostřednictvím odpovídajících nastavení svého prohlížeče. Funkce nápovědy vám u většiny prohlížečů vysvětlí, jak lze tato nastavení provést. Pokud nebudete s používáním cookies souhlasit, může to omezit funkce naší internetové nabídky. Doporučujeme vám tedy nechat si ukládání cookies zapnuté.

Kromě toho používáme cookies pro technologie retargetingu a remarketingu od třetích stran k optimalizaci naší webové nabídky a personalizaci reklamy. Uložené chování na internetu se analyzuje pomocí algoritmu, aby následně mohly být zobrazovány doporučené produkty ve formě reklamních bannerů, příp. reklamních inzerátů na webových stránkách třetích stran cíleně a na základě vašich zájmů. Ke sloučení pseudonymizovaných uživatelských profilů s osobními údaji nositele pseudonymu nedojde bez zvláštního výslovného souhlasu dotyčné osoby.

Podrobné informace o tom, jak to lze provést v mnoha prohlížečích, najdete na následujících internetových stránkách: youronlinechoices, Network Advertising Initiative, a případně Digital Advertising Alliance. Najdete na nich také návod, jak můžete soubory cookies ze svého počítače vymazat, i obecné informace týkající se souborů cookies.

9.1 Google AdWords

K optimalizaci naší webové nabídky i pro doporučování produktů využíváme technologii společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pro vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů o obvyklém chování návštěvníků webových stránek pro marketingové účely. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookies, které při opakované návštěvě umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Uložené chování na internetu se analyzuje pomocí algoritmu, aby následně mohly být zobrazovány doporučené produkty ve formě reklamních bannerů, příp. reklamních inzerátů na webových stránkách třetích stran cíleně a na základě vašich zájmů. Ke sloučení pseudonymizovaných uživatelských profilů s osobními údaji nositele pseudonymu nedojde bez zvláštního výslovného souhlasu dotyčné osoby. Souhlas s vytvářením pseudonymizovaných uživatelských profilů pro personalizovanou reklamu / nastavení reklamy lze kdykoli odvolat na stránkách https://www.google.de/settings/ads. Další informace o personalizované reklamě naleznete na stránkách http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

9.2  Facebook Custom Audiencies

Tyto webové stránky využívají Retargeting-Pixel Custom Audiences sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocí Remarketing-Pixels může sociální síť Facebook používat návštěvníky našich internetových stránek jako cílovou skupinu pro reklamy Facebook Ads. Za tímto účelem se na vašem počítači ukládá soubor cookie společnosti Facebook. Další informace o rozsahu a účelu shromažďování dat a o dalším zpracování a používání údajů ze strany společnosti Facebook a také o možnostech nastavení ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na stránkách https://facebook.com/policy.php a https://www.facebook.com/ads/settings. Souhlas s používáním Custom Audiences můžete zrušit na stránkách www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement, nebo pokud máte uživatelský účet na Facebooku zde.

9.3. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu od firmy Google Inc. („Google“). Google používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uložené ve vašem počítači a umožňují provedení analýzy toho, jak webové stránky používáte. Kromě toho tyto webové stránky využívají službu AMP Client ID API společnosti Google, aby se prostřednictvím Google Analytics propojily uživatelské aktivity na stránkách využívajících AMP s aktivitami na stránkách bez AMP. Sledovací kódy Google na těchto webových stránkách používají funkci „_anonymizeIp()“. Díky tomu se IP adresa dále zpracovává jen ve zkrácené podobě v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, aby se vyloučil její přímý vztah k dané osobě. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresapřevedena na server Googlu do USA, kde je zkrácena. Google bude tyto informace používat jménem provozovatele této webové stránky, aby vyhodnotil, jak webové stránky využíváte, sestavil zprávu o aktivitách na webových stránkách a poskytl provozovateli webových stránek další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. Adresa IP, kterou váš prohlížeč v rámci služby Google Analytics poskytne, nebude sloučena s ostatními údaji od společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů získaných prostřednictvím cookies a vztahujících se k používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google jakož i zpracování těchto dat společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin dostupný pod tímto odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9.4 adjust

Tato webová stránka / aplikace používá kromě jiného také analytickou technologii „adjust“ společnosti adjust GmbH (dále jen „adjust“). adjust využívá pro analýzu IP a MAC adresy uživatelů, které se však používají výlučně v anonymizované formě. Není tedy možné vyvozovat z nich závěry na konkrétní fyzickou osobu. Použitím této webové stránky / aplikace k účelům analýzy vyslovujete souhlas se zpracováním anonymizovaně shromážděných údajů výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu. Získávání a ukládání údajů technologií adjust lze kdykoliv s účinností do budoucnosti zrušit. Chcete-li tak učinit, navštivte prosím následující odkaz: https://www.adjust.com/opt-out/

9.5 Webtrekk

Ke statistickému vyhodnocení webových stránek využíváme technologie společnosti Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Pomocí služeb společnosti Webtrekk shromažďujeme statistické údaje o využívání naší webové nabídky. Společnost Webtrekk GmbH byla certifikována společností TÜV v oblasti regulování webu. Zejména bylo kontrolováno a certifikováno shromažďování a zpracování údajů umožňujících sledování z hlediska konformity ochrany osobních údajů a zabezpečení dat. V rámci používání těchto webových stránek se shromažďují a vyhodnocují informace, které poskytuje váš prohlížeč. To se provádí s využitím technologie cookies a takzvaných pixelů, které jsou zabudovány do každé webové stránky. Přímé odvození dotyčné fyzické osoby je vždy zcela vyloučeno. Takto shromážděné údaje slouží k vytváření anonymních uživatelských profilů, které tvoří podklad webových statistik. Data pořízená pomocí technologií Webtrekk se bez poskytnutí zvláštního souhlasu dotyčného nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nikdy se nespojují s osobními údaji prostřednictvím nositele pseudonymu.
Získávání a ukládání dat nástroji Webtrekk může být kdykoliv odmítnuto s účinností pro budoucí aktivity. Další informace k ochraně osobních údajů ve společnosti Webtrekk jsou uvedeny na tomto odkazu: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

9.6 Sledování reklamních kampaní AdClear

Využíváme služeb společnosti AdClear GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (dále jen „AdClear“) za účelem shromažďování statistických údajů o sledování reklamních kampaní a optimalizace nabídky pro naše zákazníky. Přitom se používají také soubory cookie. Údaje se získávají výhradně v pseudonymizované formě. Společnosti AdClear se neodesílají žádné osobní údaje. Společnost AdClear GmbH je držitelem certifikace společnosti TÜV Saarland (Sársko) pro ochranu údajů v oblasti systémů pro sledování reklamních kampaní.
Pokud se shromažďováním údajů prostřednictvím sledování reklamních kampaní AdClear nesouhlasíte, bude použit soubor cookie s názvem „adclearoptout“.
Shromažďování údajů ze strany společnosti AdClear jste nezamítli.
Zamítnout shromažďování údajů společností AdClear.

9.7 AB Tasty

Tyto webové stránky dále používají služby webové analýzy AB Tasty společnosti AB TASTY SAS, které se používají k A/B testům a multivariantním testům. Tato služba používá cookies k identifikaci prohlížeče návštěvníka a k analýze používání daných webových stránek. Cookies neshromažďují žádné osobní údaje. Více informací o tom, jak AB Tasty vaše údaje zpracovává, najdete na webové stránce https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Na této stránce se také nachází návod, jak AB Tasty kdykoli deaktivovat.

9.8 Hotjar

Za účelem zlepšení zkušeností uživatelů s našimi internetovými stránkami používáme software společnosti Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Pomocí tohoto softwaru můžeme měřit a vyhodnocovat chování uživatelů (pohyby myší, kliknutí, zadávání přes klávesnici, výšku posunu při rolování atd.) na našich internetových stránkách. Za tímto účelem se používají cookies na koncových zařízeních uživatelů a mohou se ukládat data uživatelů, jako například informace o webovém prohlížeči, operačním systému, době setrvání na stránkách atd. Více informací o zpracování dat společností Hotjar najdete na stránkách https://www.hotjar.com/privacy. Služby společnosti Hotjar můžete odmítnout na stránce https://www.hotjar.com/opt-out.

9.9 BSmartData

Tyto webové stránky využívají služeb společnosti BSmartData GmbH za účelem optimalizace a doručování reklamy na základě údajů o vašem používání a zájmech při prohlížení. Tato služba používá soubory cookie k shromažďování statistik o navštívených stránkách a produktech, aniž by je spojovala s identifikovatelnou osobou. Více o shromažďovaných informacích naleznete na adrese https://ad.bsmartdata.com/privacy.php. Tato stránka také poskytuje návod, jak sledování kdykoli zakázat.

9.10 InviteBox

Tyto webové stránky rovněž využívají nástroje InviteBox k odměňování zákazníků za to, že doporučili své přátele, a sledují, zda tito přátelé po tomto doporučení uskuteční nákup. Odměny vám budou zaslány prostřednictvím e-mailu z InviteBoxu. Žádné kontaktní údaje se nepoužívají, pokud nejsou výslovně poskytnuty samotnými jednotlivci.
Pokud jako návštěvník zadáte svou e-mailovou adresu pomocí modulu widget, předáme ji operátorovi widgetu, který může adresu použít pro soutěž(e) a program(y) propagované pomocí widgetu. Modul widget zaznamenává data o svém šíření a použití a přenáší je do InviteBoxu pro statistické účely, ale neshromažďuje informace, jimiž lze uživatele osobně identifikovat. InviteBox přijímá pouze kontaktní údaje za účelem zaslání zprávy vybraným osobám a zasílá pouze tuto zprávu těmto osobám. Více informací o zpracování údajů prostřednictvím InviteBoxu najdete na adrese https://invitebox.com/privacy/, kde můžete také kdykoliv vznést námitku proti použití kontaktních údajů a požádat v budoucnu o vyřazení ze seznamu InviteBoxu. 
 

10. Sociální doplňky

Na naší webové stránce se používají takzvané sociální pluginy sociálních sítí Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA, Google Inc., 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, California, 94043, USA, Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA a Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,CA 94025 USA.

Tyto pluginy se nacházejí na stránkách s našimi produkty a ve výchozím stavu jsou deaktivované. Klikněte na příslušné tlačítko a budete vyzváni k přihlášení k poskytovateli sociálních médií v novém okně. V tom případě bude do vašeho počítače uložen soubor cookie. Pokud na tlačítko nekliknete nebo se u poskytovatele sociálního média nepřihlásíte, žádný soubor cookie do vašeho počítače uložen nebude.

Pokud jste uživateli příslušného sociálního média, jste v něm přihlášeni a kliknete na tlačítko, bude tato informace přidána k vašemu profilu u příslušného poskytovatele sociálních médií. Pokud pluginy sociálních sítí použijete, například stisknete tlačítko Facebooku „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, přepošle se tato informace přímo na server společnosti Facebook, kde bude uložena. Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a používání poskytovateli, jakož i vaše práva s tímto spojená a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v následujících odkazech na zásady ochrany osobních údajů jednotlivých poskytovatelů: