Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas s používáním osobních údajů

Internetový portál společnosti FlixMobility GmbH a v něm integrovaný rezervační portál (dále souhrnně „webové stránky“) provozuje společnost FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mnichov, Německo (dále jen „FlixMobility“ nebo „my“). Klademe velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. Ochrana osobních údajů má proto u společnosti FlixMobility GmbH vysokou prioritu. Při shromažďování, zpracování a používání striktně dodržujeme ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a zákona o elektronických informacích.

Schválením následujícího prohlášení o ochraně osobních údajů souhlasíte s tím, aby firma FlixMobility GmbH shromažďovala, zpracovávala a používala osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlas můžete kdykoliv s platností do budoucna odvolat.

Shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou všechny informace vztahující se k určité osobě nebo k fyzické osobě, kterou lze identifikovat na základě daných údajů. K nim patří například vaše jméno, vaše telefonní číslo nebo vaše poštovní či e-mailová adresa.

Používání naší webové stránky obvykle není možné bez poskytnutí osobních údajů.

Vaše jméno a příjmení spolu s číslem mobilního telefonu shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme k vyřízení objednávky jízdenek a k provedení dopravy. Ke zpracování potřebných plateb jsou případně třeba další údaje: K zaplacení zarezervované jízdy kreditní kartou potřebuje společnost FlixMobility vaše celé jméno, e-mailovou adresu i údaje o vaší kreditní kartě. Číslo kreditní karty se neuloží a předává se přímo zprostředkovateli plateb. Při úhradě zarezervované jízdy inkasním způsobem platby si společnost FlixMobility zaeviduje celé vaše jméno, poštovní adresu, datum narození, e-mailovou adresu a údaje o vašem účtu. Při platbě okamžitým převodem a přes Paypal se neukládají žádné údaje o platbě.

Údaje potřebné ke zpracování smlouvy a k realizaci cest autobusem se předávají provádějícím autobusovým dopravcům a dalším třetím stranám (např. poskytovatelům služeb IT, dopravcům, úseku zákaznických služeb a ke zpracování platebních služeb) v potřebném rozsahu v rámci registrace a k vyřízení prodeje jízdenek. V odůvodněných případech (např. poškození autobusů) si vyhrazujeme právo předat údaje o zákazníkovi přepravujícímu partnerovi. Předané údaje smějí být použity od našich poskytovatelů služeb jen ke splnění jejich úkolu, nikoli k jiným účelům.

Společnost FlixMobility nepředá žádné osobní údaje k reklamním účelům třetím stranám.

Poskytovatel platebních služeb

Na našich webových stránkách máte možnost provést rezervaci jízdenek. Vaše data mohou být v takovém případě předána uvedenému poskytovateli platebních služeb. Platbu lze provést pouze přes online proces plateb uvedený v internetovém obchodu.

  • Zpracování plateb provádí náš partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Za účelem prevence a odhalování podvodů sdělíme použitou IP adresu našemu partnerovi Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. IP adresa přitom bude uložena u společnosti Adyen BV. Veškerá data se přenášejí v šifrované podobě. Můžete váš souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna prostřednictvím kontaktních údajů, které naleznete v části Impresum.
  • Způsoby plateb kreditní kartou, Giropay a iDeal zpracovává společnost Heidelberger Payment GmbH se sídlem Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg, Německo. Kromě toho přichází do kontaktu s údaji plateb společnost PAY.ON AG se sídlem Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 Mnichov, Německo. Společnost Heidelberger Payment GmbH je platební institut ve smyslu německého zákona o dohledu nad platebními službami (ZAG), registrovaný u německého spolkového úřadu pro dozor nad finančními službami Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Německo (registrační číslo: 122914).
  • Způsob platby prostřednictvím služby Paypal zajišťuje společnost PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko. Další informace k ochraně osobních údajů ve společnosti Paypal jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Paypal
  • Za účelem prevence a odhalování podvodů sdělíme použitou IP adresu společnosti Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Mnichov, Německo. IP adresa přitom bude u společnosti PAYMILL GmbH uložena po dobu 72 hodin. Můžete váš souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna prostřednictvím kontaktních údajů, které naleznete v části Impresum.

Kontrola bonity při způsobu platby inkasem prostřednictvím Billpay

Jestliže se rozhodnete pro některou z možností platby našeho partnera Billpay GmbH, budete v procesu objednávání požádáni souhlas k předání dat potřebných ke zpracování platby a ke kontrole identity a bonity společnosti Billpay GmbH. Pokud udělíte svůj souhlas, budou vaše údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, místo, datum narození, telefonní číslo a při koupi pomocí platby inkasem také uvedené bankovní spojení) a také údaje související s vaší objednávkou předány společnosti Billpay.

K účelům kontroly identity a bonity předá společnost Billpay nebo partnerský podnik pověřený společností Billpay data poskytovatelům kreditních informací (úvěrovým registrům) a od nich obdrží informace a případné informace o bonitě na základě matematicko-statistických procesů; do jejich výpočtu plynou mimo jiné údaje adresy. Podrobné informace k tomuto procesu a k využívaným úvěrovým registrům jsou uvedeny v části ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Billpay GmbH.

Společnost Billpay dále používá k odhalování a prevenci podvodů případné pomůcky třetích stran. Data získaná těmito pomocnými prostředky se případně ukládají v šifrované podobě u třetích stran, takže jsou čitelné pouze pro společnost Billpay. Tato data se použijí se použijí jen, když si vyberete jeden ze způsobů platby našeho kooperačního partnera Billpay; v opačném případě data automaticky propadnou po 30 minutách.

Paymill GmbH

Za účelem prevence a odhalování podvodů sdělíme použitou IP adresu společnosti Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Mnichov, Německo. IP adresa přitom bude u společnosti PAYMILL GmbH uložena po dobu 72 hodin. Můžete váš souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna prostřednictvím kontaktních údajů, které naleznete v části Impresum.

Uživatelské přihlášení/zákaznický účet

Máte možnost založit si u nás osobní zákaznický účet. V oblasti zákaznického účtu, která je chráněna heslem, můžete pohodlně spravovat své rezervace a nechat je spolu se svými daty uložené pro budoucí jízdy.

Povinná pole označená (*), která obsahují osobní údaje, se používají jen k provedení a zpracování uživatelského účtu. Jinak je třeba pouze e-mailová adresa. S její pomocí ověřujeme vaši identitu. V rámci registrace můžete dobrovolně zadat také své jméno, adresu a případně údaje o účtu.

Tyto údaje se používají k vystavení faktur a také k funkci automatického vyplňování formuláře při budoucích rezervacích. Navíc zde můžete také dobrovolně zadat své číslo mobilního telefonu, abychom vás mohli kontaktovat v případě zpoždění nebo při změně průběhu jízdy.

Pokud k tomu poskytnete souhlas, uloží se funkcí „Zůstat přihlášen(a)“ takzvané trvalé soubory cookies na vašem koncovém přístroji; tyto soubory slouží k tomu, abyste se při novém vstupu na naše stránky nemuseli opět přihlašovat. Tato funkce není k dispozici, pokud v nastavení svého prohlížeče deaktivujete ukládání takových cookies.

Zákaznický účet – a tím také vaše uložené osobní údaje – si lze ve svém zákaznickém účtu kdykoli aktualizovat nebo smazat.

Smazáním zůstávají nedotčeny osobní údaje, které jsou potřeba na základě zákonných archivačních lhůt k realizaci smlouvy.

Newsletter

Při přihlášení k odběru newsletteru se Vaše e-mailová adresa používá pro komunikaci s Vámi, např. pro zasílání zpráv o službách, systémových zpráv, potvrzujících e-mailů Vaší registrace, informací o uživatelském účtu, informací o Vašich jízdenkách a trasách nebo trasy na Váš cestovní profil, dokud zasílání newsletteru nezrušíte. Kromě toho použijeme Vaši e-mailovou adresu pro své reklamní účely. Odběr můžete kdykoliv odhlásit.

Pokud obdržíme Vaši e-mailovou adresu v souvislosti s rezervací nebo cestou a nepodáte námitky, vyhrazujeme si právo zasílat Vám e-mailem pravidelné nabídky produktů z našeho sortimentu podobajících se těm, jaké jste právě zakoupili. Toto používání Vaší e-mailové adresy můžete kdykoliv zrušit sdělením na unsubscribe@flixbus.com* nebo přes odhlašovací odkaz v reklamním e-mailu, aniž vzniknou jiné výdaje než náklady za doručení podle základních sazeb.

Zabezpečení údajů

Soukromí uživatelů našich webových stránek a připojených systémů chráníme prostřednictvím technických a organizačních opatření. Pro zajištění bezpečného přenosu osobních údajů používáme bezpečnostní protokol SSL 3.0 (jako základní šifrovací metoda se používá RSA-2048 pro public key infrastructure). Tato metoda se úspěšně používá v celém World Wide Webu. Touto metodou šifrovány všechny osobní údaje (jméno, adresa, údaje o platbě, atd.) pro bezpečný přenos po internetu. Podle symbolu (zamknutý zámek) na spodní liště okna svého prohlížeče poznáte, že se pohybujete v zabezpečené oblasti.

Cookies

FlixMobility vkládá na webové stránky tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na vašem datovém nosiči a ve kterých jsou pomocí vašeho prohlížeče uložená určitá nastavení a data pro komunikaci s našim systémem. Některé z cookies, které používáme, se po ukončení relace prohlížeče, tedy po zavření vašeho prohlížeče, smažou (tzv. session-cookies). Jiné cookies na vašem zařízení zůstanou a umožňují nám nebo našim partnerům opět poznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé cookies). Toto ukládání nám pomáhá uzpůsobit webové stránky odpovídajícím způsobem a usnadňuje vám používání tím, že některé vaše údaje zůstanou uloženy, takže je nemusíte neustále zadávat znovu. Váš prohlížeč vám umožňuje nastavit omezení při používání a smazání cookies. Funkce nápovědy vám u většiny prohlížečů vysvětlí, jak lze tato nastavení provést. Pokud nebudete souhlasit s používáním cookies, může to omezit servisní funkce naší internetové nabídky.

Právo na informace a na podání námitky

Podle spolkového zákona na ochranu osobních údajů máte bezplatné právo na informace o vašich uložených údajích a popřípadě i právo na opravu, výmaz či zablokování údajů. Ohledně dalších informací nebo uplatnění práva na odvolání se obraťte na: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mnichov, Německo nebo na datenschutz@flixbus.de*.

Retargeting

K optimalizaci naší webové nabídky i pro doporučování produktů využíváme technologii společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) s cílem vytvářet pseudonymní uživatelské profily o obvyklém chování návštěvníků webových stránek pro marketingové účely. Za tímto účelem mohou být použity soubory Cookies, které umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče při opakované návštěvě. Uložené chování na internetu se analyzuje pomocí algoritmu, aby pak následně bylo možné cíleně na základě zájmů zobrazovat doporučené produkty ve formě reklamních bannerů, příp. reklamních inzerátů na webových stránkách třetích stran. Pseudonymní uživatelské profily se bez zvláštního výslovného souhlasu příslušné osoby neslučují s osobními údaji osoby s pseudonymem. Souhlas s vytvářením pseudonymních uživatelských profilů pro reklamu / nastavení reklamy na základě zájmů uživatele lze kdykoli odvolat na stránkách https://www.google.de/settings/ads. Další informace k reklamě na základě zájmů uživatele naleznete na stránkách http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Tyto webové stránky využívají Retargeting-Pixel Custom Audiences sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocí Remarketing-Pixels může sociální síť Facebook používat návštěvníky našich internetových stránek jako cílovou skupinu pro reklamy Facebook Ads. Za tímto účelem se na vašem počítači ukládá soubor cookie Facebooku. Další informace o rozsahu a účelu shromažďování dat a o dalším zpracování a využívání údajů ze strany Facebooku a také o možnostech nastavení ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku na stránkách https://facebook.com/policy.php a https://www.facebook.com/ads/settings. Souhlas s používáním Custom Audiences můžete zrušit na stránkách www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement nebo uživatelé s účtem u Facebooku zde.

Webové analýzy

1. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu od firmy Google Inc. („Google“). Google používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uložené ve vašem počítači a umožňují provést analýzu vašeho využívání webové stránky. Kromě toho používají tyto webové stránky službu AMP Client ID API společnosti Google, aby se prostřednictvím Google Analytics propojily uživatelské aktivity na stránkách využívajících AMP s aktivitami na stránkách bez AMP. Sledovací kódy Google na těchto webových stránkách používají funkci „_anonymizaceIP()“. Tím se IP adresa dále zpracovává jen zkráceně v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech, se kterými je uzavřená smlouva, přes Evropský hospodářský prostor, aby se vyloučil přímý vztah k osobě. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa převáděna na server Googlu do USA, kde je zkrácena. Google bude tyto informace používat jménem provozovatele této webové stránky, aby vyhodnotil, jak využíváte tuto webovou stránku, sestavil zprávu o aktivitách na webové stránce a přinesl další služby, které jsou spojené s používáním webové stránky a internetu vůči provozovateli webové stránky. IP adresa, kterou získá Google Analytics od vašeho prohlížeče, se neslučuje s ostatními daty Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v celém rozsahu. Kromě toho můžete zabránit sběru dat Googlem, která jsou získaná prostřednictvím cookies a vztahují se k používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) jakož i zpracování těchto dat Googlem tak, že kliknete na následující odkaz deaktivace od Googlu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


2. adjust

Tato webová stránka / aplikace používá mimo jiné také technologii analýzy „adjust“ společnosti adjust GmbH („adjust“). adjust používá k analýze adresu IP a Mac uživatele; uvedené adresy lze používat výhradně anonymizované. Díky tomu není možné usoudit na žádnou fyzickou osobu. Používáním této webové stránky/aplikace k účelům analýzy prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním anonymizovaných shromážděných dat výše popsaným způsobem a k výše uvedeným účelům.


3. Webtrekk

Ke statistickému vyhodnocení webových stránek využíváme technologií společnosti Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Pomocí služeb společnosti Webtrekk shromažďujeme statistické údaje o využívání naší webové nabídky. Společnost Webtrekk GmbH byla certifikována úřadem TÜV v oblasti regulování webu. Zejména bylo kontrolováno a certifikováno shromažďování a zpracování dat ke sledování z hlediska ochrany osobních údajů a zabezpečení dat. V rámci využívání těchto webových stránek se shromažďují a vyhodnocují informace, které poskytuje váš internetový prohlížeč. To se provádí s využitím technologie cookies a takzvaných pixelů, které jsou zabudovány do každé webové stránky. Přímé odvození fyzické osoby je vždy zcela vyloučeno. Takto shromážděné údaje slouží k vytváření anonymních uživatelských profilů, které tvoří podklad webových statistik. Data pořízená pomocí technologií Webtrekk se bez poskytnutí zvláštního souhlasu dotyčného nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nikdy se nespojují s osobními údaji prostřednictvím nositele pseudonymu.

Získávání a ukládání dat nástroji Webktrekk může být do budoucna kdykoli odmítnuto. Další informace k ochraně osobních údajů ve společnosti Webtrekk jsou uvedeny na tomto odkazu: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

4. Sledování reklamních kampaní AdClear

Využíváme služeb společnosti AdClear GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín (dále jen „AdClear“) za účelem získávání statistických údajů o sledování reklamních kampaní a optimalizace nabídky pro naše zákazníky. Přitom se používají soubory cookie. Údaje se získávají výhradně v anonymní formě. Společnosti AdClear se neodesílají žádné osobní údaje. Společnost AdClear GmbH je držitelem certifikace od instituce TÜV Saarland (Sársko) pro ochranu údajů v oblasti systémů sledování reklamních kampaní.
Pokud se shromažďováním údajů o sledování reklamních kampaní AdClear nesouhlasíte, použije se soubor cookie s názvem „adclearoptout“.
Shromažďování údajů ze strany společnosti AdClear jste nezamítli.
Zamítnout shromažďování údajů společností AdClear


5. AB Tasty

Tyto webové stránky dále používají služby webové analýzy AB Tasty společnosti AB TASTY SAS, které se používají k A/B testům a multivariantním testům. Tato služba používá cookies k identifikaci prohlížeče návštěvníka a k analýze využití daných webových stránek. Cookies neshromažďují žádné osobní údaje. Více informací o tom, jak AB Tasty vaše údaje zpracovává, najdete na webové stránce https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Zde se také nachází návod, jak AB Tasty kdykoli deaktivovat.


6. Hotjar

Za účelem zlepšení zkušeností uživatelů na našich internetových stránkách používáme software společnosti Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Pomocí tohoto softwaru můžeme měřit a vyhodnocovat chování uživatelů (pohyby myší, kliknutí, zadávání přes klávesnici, výšku posunu při rolování atd.) na našich internetových stránkách. Za tímto účelem se nastavují cookies na koncových přístrojích uživatelů a mohou se ukládat data uživatelů, jako například informace o webovém prohlížeči, operačním systému, době setrvání na stránkách atd. Více informací o zpracování dat společností Hotjar najdete na stránkách https://www.hotjar.com/privacy. Služby společnosti Hotjar lze odmítnout na stránkách https://www.hotjar.com/opt-out.

Sociální doplňky

1. Facebook
Na naší webové stránce se používají tak zvané sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě Facebook, které jsou provozovány společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou označené logem Facebooku nebo přidáním „Sociální plugin od Facebook“, resp. „Facebook Social Plugin“. Přehled pluginů Facebooku a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek, které obsahují takový plugin, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je převeden z Facebooku přímo na váš prohlížeč a je integrován do stránky. Díky této integraci získá Facebook informaci, že váš prohlížeč otevřel odpovídající webové stránky, i když nevlastníte žádný facebookový profil nebo nejste v současné době na Facebooku přihlášeni. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je přeposlána z vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Facebook do USA a tam je uložena.

Pokud jste přihlášení na Facebooku, může Facebook návštěvu naší webovém stránky přímo přiřadit k vašemu facebookovému profilu. Pokud pomocí integrovaných pluginů například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, tak se tato informace přepošle přímo na server společnosti Facebook a tam se uloží. Informace se zveřejní i na vašem facebookovém profilu a zobrazí se vašim facebookovým přátelům.

Facebook může tyto informace používat za účelem reklamy, průzkumu trhu a k vytvoření facebookových stránek, které odpovídají poptávce. K tomu jsou vytvořeny Facebookem uživatelské, zájmové a související profily, např. aby zhodnotil, jak používáte naší webové stránkou s ohledem na reklamy, které se vám zobrazují na Facebooku, informoval ostatní uživatele Facebooku o vašich aktivitách na naší webové stránce a poskytl další služby spojené s používáním Facebooku. Pokud nechcete, aby Facebook přiřazoval data k vašemu facebookovému účtu, které sesbíral přes naši webovou stránku, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Facebooku. Účel a rozsah získávání údajů a další zpracování a využívání údajů společností Facebook, a také Vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí viz odkazy na zásady používání dat společností Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Pokud nechcete, aby Facebook bezprostředně přiřazoval data Vašemu facebookovému profilu, které shromáždil přes naši webovou stránku, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Facebooku. Také můžete zcela zabránit načítání facebookových pluginů pomocí Add-Ons pro váš prohlížeč, např. pomocí programu „Facebook Blocker“ (https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking/).


2. Twitter pluginy (např. tlačítko „tweetnout“)
Na naší webové stránce jsou používány tzv. sociální pluginy („pluginy“) mikroblogování Twitter, které je provozováno společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Pluginy jsou označeny logem Twitter například v podobě modrého „ptáka Twitter“. Přehled pluginů Twitteru a jejich vzhled naleznete zde: https://dev.twitter.com/web/tweet-button. Pokud navštívíte některou z našich webových stránek, které obsahují takový plugin, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Twitteru. Obsah pluginu je převeden z Twitteru přímo na váš prohlížeč a je integrován do stránky. Díky této integraci získá Twitter informaci, že váš prohlížeč otevřel odpovídající webové stránky, i když nevlastníte žádný twitterový profil nebo nejste v současné době na Twitteru přihlášeni. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je přeposlána z vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Twitter do USA a tam je uložena. Pokud jste přihlášení na Twitteru, může Twitter návštěvu naší webovém stránky přímo přiřadit k Vašemu twitterovému profilu. Pokud pomocí integrovaných pluginů například stisknete tlačítko „tweetnout“, odpovídající informace se přepošle přímo na server společnosti Twitter a tam se uloží. Informace se ještě zveřejní na Vašem twitterovém účtu a na něm se zobrazí Vašim kontaktům.
Účel a rozsah údajů a další zpracování a využívání údajů společností Twitter, a také Vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí viz politika ochrany osobních údajů společností Twitter: https://twitter.com/privacy.
Pokud nechcete, aby Twitter bezprostředně přiřazoval data Vašemu twitterovému účtu, které sesbíral přes naši webovou stránku, musíte se před návštěvou naší webové stránky na Twitteru odhlásit. Také můžete zcela zabránit načítání tweetových pluginů pomocí Add-Ons pro váš prohlížeč, např. pomocí blokování skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).


3. Google+ pluginy (např. tlačítko „+1“)
Na naší webové stránce jsou používány tzv. sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě Google+, která je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Tyto pluginy lze poznat např. pomocí označení „+1“ na bílém nebo barevném pozadí. Přehled pluginů Googlu a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.google.com/+/plugins.
Pokud navštívíte některou z našich webových stránek, které obsahují takový plugin, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Googlu. Obsah pluginu je převeden z Googlu přímo na váš prohlížeč a je integrován do stránky. Díky této integraci získá Google informaci, že váš prohlížeč otevřel odpovídající webové stránky, i když nevlastníte žádný profil na Googlu+ nebo nejste v současné době na Googlu+ přihlášeni. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je přeposlána z vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Google do USA a tam je uložena. Pokud jste přihlášení na Google+, může Google návštěvu naší webovém stránky přímo přiřadit k Vašemu profilu na Google+. Pokud pomocí integrovaných pluginů reagujete, například stisknete tlačítko „+1“ , přepošle se odpovídající informace přímo na server společnosti Google a tam se uloží. Informace se kromě toho zveřejní na vašem Google+ a na něm se zobrazí vašim kontaktům. Účel a rozsah údajů a další zpracování a využívání údajů společností Google, a také Vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí viz politiky ochrany osobních údajů společností Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Pokud nechcete, aby Google bezprostředně přiřazoval data Vašemu profilu na Google+, které sesbíral přes naši webovou stránku, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Google+. Také můžete zcela zabránit načítání pluginů Googlu pomocí Add-Ons pro váš prohlížeč, např. blokováním skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

*V tuto chvíli jsme schopni zpracovávat dotazy pouze v německém a anglickém jazyce. Děkujeme za pochopení.