Pokud máte potíže při náhledu na tuto webovou stránku, zavolejte nám prosím na +420 228 880 001 nebo se obraťte na FlixBus Google Assistant aplikace.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Ochrana údajů

Internetový portál společnosti FlixMobility GmbH a v něm integrovaný rezervační portál (dále souhrnně jen „webové stránky“) je provozován společností FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München (dále jen „FlixMobility“ nebo „my“). Na ochranu vašich osobních údajů klademe velký důraz. Proto má ochrana údajů pro společnost FlixMobility GmbH vysokou prioritu a při jejich shromažďování, zpracovávání a používání striktně dodržujeme zákonná ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie a Spolkového zákona na ochranu dat (Bundesdatenschutzgesetz) Spolkové republiky Německo.

1.   Shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na následujícím právním základě:

1.1 Smluvní vztah podle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje, které nám byly dobrovolně poskytnuty (jméno a příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem zpracování smlouvy spojené s objednáním jízdenky a dále pro provedení přepravy a založení zákaznického účtu nebo v rámci opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Dobrovolně sdělené číslo mobilního telefonu uložíme za účelem navázání kontaktu s vámi v případě zpoždění nebo kvůli informaci o změnách v průběhu cesty. Ke zpracování potřebné platby mohou být případně zapotřebí další údaje: Ke zpracování platby za rezervovaný spoj kreditní kartou potřebuje FlixMobility vaše plné jméno, vaši e-mailovou adresu a údaje o vaší kreditní kartě.

1.2 Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Pro provádění administrativních činností (IT služby, zákaznický servis, účetnictví atd.) a k zajištění efektivního fungování interního řízení naší skupiny jsou potřebné údaje předávány společnosti FlixMobility GmbH. V této souvislosti zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) a příp. písm. b) GDPR nezbytné údaje pro následující účely:

  • Údaje uložené za účelem zpracování smlouvy a provedení přepravy autobusem budou společnostem provádějícím autobusovou přepravu a dalším třetím stranám (např. poskytovatelům služeb IT, přepravy, zákaznických služeb, služeb hromadného rozesílání e-mailů a newsletterů a platebních služeb) poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu v rámci registrace a pro uskutečnění prodeje jízdenek. V odůvodněných případech (např. poškození autobusu) si vyhrazujeme právo předat zákazníkovy údaje přepravujícímu partnerovi. Poskytnuté údaje smějí naši poskytovatelé služeb používat výhradně k plnění svých úkolů, a nikoliv pro jiné účely. Pokud je zpracování údajů zadáno zpracovateli, budou údaje zpracovávány v souladu s ustanoveními o zpracovatelích podle čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  • Kromě procesu objednávání jízdenky používá společnost FlixMobility GmbH vaše data také pro účely propagace, průzkumu trhu a veřejného mínění, aby vám mohla poštou nebo prostřednictvím newsletterů zasílat nabídky a informace přizpůsobené na míru vašim zájmům. Proto provádíme na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů scoring pro účely personalizace reklamy. Proti použití svých údajů pro účely propagace a průzkumu trhu a veřejného mínění i pro účely scoringu se můžete kdykoliv ohradit zasláním sdělení na adresu FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München nebo na e-mailovou adresu data.protection@flixbus.com.
  • V rámci zpracování platby mohou být vaše údaje případně sděleny poskytovateli platebních služeb. Číslo kreditní karty nebo jiné bankovní údaje nejsou ukládány u FlixMobility, ale předávány přímo poskytovateli platebních služeb:
    • Zpracování plateb probíhá prostřednictvím partnerské společnosti Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Z důvodů prevence a odhalování podvodů sdělí společnost vaši IP adresu své partnerské společnosti Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Vaše IP adresa přitom bude společností Adyen BV uložena. Veškerá data jsou přenášena v šifrované podobě.
    • Metody platby prostřednictvím kreditní karty a služeb Giropay a iDeal jsou zprostředkovávány společností Heidelberger Payment GmbH sídlící na adrese Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg. Kromě toho přichází s údaji o platbě do styku firma PAY.ON AG sídlící na adrese Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 München. Společnost Heidelberger Payment GmbH je platební institucí ve smyslu německého zákona o dohledu nad platebními službami (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz) a je registrována u německého Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (registrační číslo: 122914).
    • Metoda platby prostřednictvím služby PayPal je zprostředkovávána společností PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. patro, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Podrobnější informace o ochraně údajů společností PayPal najdete v jejich Prohlášení o ochraně údajů.

1.3 Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Pokud si zvolíte platbu debetní kartou, udělujete v rámci procesu objednávání jízdenky souhlas k předání svých osobních údajů (jméno, adresa, datum narození, e-mailová adresa a údaje o bankovním účtu) a údajů o objednání jízdenky společnosti RatePAY GmbH, RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin za účelem ověření totožnosti a bonity i uzavření smlouvy. Proto přenecháváme výzvy k úhradě společnosti RatePAY. Veškeré podrobnosti najdete v dodatečných Všeobecných obchodních podmínkách a Prohlášení o ochraně údajů pro platby zprostředkované společností RatePAY.
 

2.  Uživatelské přihlášení / zákaznický účet

Máte možnost založit si u nás osobní zákaznický účet. V rámci heslem chráněného zákaznického účtu můžete pohodlně spravovat své rezervace a nechat je spolu se svými daty uložené pro budoucí jízdy.

Povinná pole označená (*), která obsahují osobní údaje, se používají jen k provedení a zpracování uživatelského účtu. Jinak je třeba pouze e-mailová adresa. S její pomocí ověřujeme vaši identitu. V rámci registrace můžete dobrovolně zadat také své jméno, adresu a případně údaje o účtu.

Tyto údaje se používají k vystavení faktur a také k funkci automatického vyplňování formuláře při budoucích rezervacích. Navíc zde můžete také dobrovolně zadat své číslo mobilního telefonu, abychom vás mohli kontaktovat v případě zpoždění nebo změny průběhu jízdy.

Pokud k tomu poskytnete souhlas, uloží se funkcí „Zůstat přihlášen(a)“ takzvané trvalé soubory cookies na vašem koncovém zařízení; tyto soubory slouží k tomu, abyste se při dalších návštěvách našich stránek nemuseli opět přihlašovat. Tato funkce není k dispozici, pokud jste v nastavení svého prohlížeče ukládání těchto cookies deaktivovali.

Zákaznický účet – a tím také vaše uložené osobní údaje – můžete prostřednictvím svého osobního zákaznického účtu kdykoliv aktualizovat nebo smazat.

Smazáním zůstávají nedotčeny osobní údaje, které jsou na základě zákonných dob uložení zapotřebí k realizaci smlouvy.
 

3.  Newsletter

E-mailová adresa a osobní údaje shromážděné s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR při objednávce jízdenky budou používány pro komunikaci s vámi (např. pro zasílání zpráv o službách, systémových zpráv, e-mailů s potvrzením vaší registrace, informací o uživatelském účtu, informací o vašich jízdenkách a trasách nebo o vašem cestovním profilu).

Vaši e-mailovou adresu, kterou obdržíme v souvislosti s rezervací nebo cestou, budeme v souladu s § 7 odst. 3 UWG používat pro zasílání e-mailem pravidelných nabídek podobných produktů z našeho sortimentu, jako jsou ty, které jste právě zakoupili. Proti používání své e-mailové adresy můžete vznést kdykoliv námitku zasláním sdělení na unsubscribe@flixbus.com nebo přes odkaz k odhlášení odběru newsletteru. 

Pokud se zaregistrujete prostřednictvím našeho registračního odkazu pro odběr newsletteru, registrace se uskuteční s vaším souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas s používáním vaší e-mailové adresy můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na adresu unsubscribe@flixbus.com nebo prostřednictvím odkazu na odhlášení odběru newsletteru.
 

4.  Zabezpečení údajů

Soukromí uživatelů našich webových stránek a připojených systémů chráníme prostřednictvím technických a organizačních opatření. Pro zajištění bezpečného přenosu osobních údajů používáme šifrovací protokol TLS (jako základní šifrovací metoda se pro infrastrukturu veřejných klíčů používá RSA-2048). Tato metoda se úspěšně používá v celé síti World Wide Web. Touto metodou jsou pro bezpečný přenos po internetu šifrovány veškeré osobní údaje (jméno, adresa, údaje o platbě, atd.). Podle symbolu (zamknutý zámek) na spodní liště okna svého prohlížeče poznáte, že se pohybujete v zabezpečené oblasti.

5.  Předávání údajů do třetích zemí

Ke zpracovávání údajů dochází zpravidla v Německu nebo ve státech Evropské unie. Pokud je v určitých případech plánováno zpracování údajů ve třetích zemích, dojde k němu pouze tehdy, pokud Evropská komise zjistila odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve třetí zemi podle čl. 45 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na základě standardních smluvních doložek EU.
 

6.  Doba uložení údajů

FlixMobility údaje uchovává, pokud jsou nezbytné k příslušnému účelu jejich zpracovávání (např. zpracování smlouvy, propagace) a ke splnění obchodně a daňově právních předpisů o uchovávání údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a § 257 odst. 1 německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch) a § 147 odst. 2 německého daňového zákoníku (Abgabenordnung).


7.  Kontaktní údaje správce

Správcem zpracování osobních údajů je společnost FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, e-mailová adresa servis@flixbus.cz zastoupená těmito jednateli: André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert.

8.  Právo na informace a právo podat stížnost

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatný přístup ke svým uloženým údajům a případně právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) a vznesení námitky proti jejich zpracování. S těmito požadavky se prosím obraťte na společnost FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München nebo nám pošlete e-mail na adresu data.protection@flixbus.com.       

Pověřené osoby FlixMobility můžete kontaktovat na e-mailové adrese data.protection@flixbus.com.

Nadto máte právo podat ohledně ochrany údajů stížnost u příslušného dozorového úřadu.

9. Použití souborů cookies

Při návštěvě našich webových stránek se do vašeho prohlížeče ukládají informace v podobě souborů cookies (malé textové soubory). Do těchto souborů se ukládají údaje o tom, jak stránku používáte (identifikátory, datum návštěvy, atd.). Využíváním cookies vám usnadňujeme používání naší online nabídky prostřednictvím různých služeb (jako například rozpoznání uživatelských nastavení z předešlých návštěv) a můžeme tak naši internetovou nabídku uzpůsobit vašim potřebám. Ukládání cookies můžete zabránit a již existující cookies můžete smazat prostřednictvím odpovídajících nastavení svého prohlížeče. Funkce nápovědy vám u většiny prohlížečů vysvětlí, jak lze tato nastavení provést. Pokud nebudete s používáním cookies souhlasit, může to omezit funkce naší internetové nabídky. Doporučujeme vám tedy nechat si ukládání cookies zapnuté.

Kromě toho používáme cookies pro technologie retargetingu a remarketingu od třetích stran k optimalizaci naší webové nabídky a personalizaci reklamy. Uložené chování na internetu se analyzuje pomocí algoritmu, aby následně mohly být zobrazovány doporučené produkty ve formě reklamních bannerů, příp. reklamních inzerátů na webových stránkách třetích stran cíleně a na základě vašich zájmů. Ke sloučení pseudonymizovaných uživatelských profilů s osobními údaji nositele pseudonymu nedojde bez zvláštního výslovného souhlasu dotyčné osoby.

Podrobné informace o tom, jak to lze provést v mnoha prohlížečích, najdete na následujících internetových stránkách: youronlinechoices, Network Advertising Initiative, a případně Digital Advertising Alliance. Najdete na nich také návod, jak můžete soubory cookies ze svého počítače vymazat, i obecné informace týkající se souborů cookies.

9.1 Nezbytné soubory cookies

9.1.1 AB Tasty

Tyto webové stránky dále používají služby webové analýzy AB Tasty společnosti AB TASTY SAS, které se používají k A/B testům a multivariantním testům. Tato služba používá cookies k identifikaci prohlížeče návštěvníka a k analýze používání daných webových stránek. Cookies neshromažďují žádné osobní údaje. Více informací o tom, jak AB Tasty vaše údaje zpracovává, najdete na webové stránce https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Na této stránce se také nachází návod, jak AB Tasty kdykoli deaktivovat.

9.1.2 adjust

Tato webová stránka / aplikace používá kromě jiného také analytickou technologii „adjust“ společnosti adjust GmbH (dále jen „adjust“). adjust využívá pro analýzu IP a MAC adresy uživatelů, které se však používají výlučně v anonymizované formě. Není tedy možné vyvozovat z nich závěry na konkrétní fyzickou osobu. Použitím této webové stránky / aplikace k účelům analýzy vyslovujete souhlas se zpracováním anonymizovaně shromážděných údajů výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu. Získávání a ukládání údajů technologií adjust lze kdykoliv s účinností do budoucnosti zrušit. Chcete-li tak učinit, navštivte prosím následující odkaz: https://www.adjust.com/opt-out/

9.1.3 Adtriba

Na těchto stránkách jsou prostřednictvím technologií společnosti AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) shromažďována a uchovávána data, která jsou používána k tvorbě pseudonymních uživatelských profilů. Tyto uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků a vyhodnocujeme je za účelem upravování naší nabídky na základě potřeb uživatelů a jejího zlepšování. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookie. Cookie jsou malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány na koncovém přístroji návštěvníka stránek a umožňují jeho rozpoznání při další návštěvě. Ke sloučení pseudonymizovaných uživatelských profilů s osobními údaji nositele pseudonymu nedojde bez zvláštního, výslovného souhlasu dotyčné osoby.

9.1.4 Tapad

Monitorování napříč aplikacemi a zařízeními

Tyto webové stránky za účelem monitorování shromažďují a uchovávají informace, které přesahují konkrétní přístroj. Webové stránky neshromažďují žádné osobní údaje, které by umožňovaly identifikaci osoby, aplikace nebo zařízení. Používají ale jisté technologie k monitorování pohybu uživatele napříč aplikacemi a zařízeními včetně synchronizace souborů cookie a ID.

9.1.5 Snowplow

Tento web/aplikace používá analytickou technologii Snowplow Opensource společnosti Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Velká Británie). Pomocí analytické technologie shromažďujeme statistické údaje o využívání naší webové nabídky. V rámci používání těchto webových stránek se shromažďují a vyhodnocují informace, které poskytuje váš prohlížeč. To se provádí s využitím technologie souborů cookie a takzvaných pixelů, které jsou zabudovány do každé webové stránky. Takto shromážděné údaje slouží k vytváření uživatelských profilů, které tvoří podklad webových statistik. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit evidování dat získaných pomocí souborů cookie o vašem užívání webu společností FlixMobility, stejně jako jejich zpracování tak, že vznesete svůj nesouhlas na adrese: data.protection@flixbus.com

9.1.6 Webtrekk

Ke statistickému vyhodnocení webových stránek využíváme technologie společnosti Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Pomocí služeb společnosti Webtrekk shromažďujeme statistické údaje o využívání naší webové nabídky. Společnost Webtrekk GmbH byla certifikována společností TÜV v oblasti regulování webu. Zejména bylo kontrolováno a certifikováno shromažďování a zpracování údajů umožňujících sledování z hlediska konformity ochrany osobních údajů a zabezpečení dat. V rámci používání těchto webových stránek se shromažďují a vyhodnocují informace, které poskytuje váš prohlížeč. To se provádí s využitím technologie cookies a takzvaných pixelů, které jsou zabudovány do každé webové stránky. Přímé odvození dotyčné fyzické osoby je vždy zcela vyloučeno. Takto shromážděné údaje slouží k vytváření anonymních uživatelských profilů, které tvoří podklad webových statistik. Data pořízená pomocí technologií Webtrekk se bez poskytnutí zvláštního souhlasu dotyčného nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nikdy se nespojují s osobními údaji prostřednictvím nositele pseudonymu.
Získávání a ukládání dat nástroji Webtrekk může být kdykoliv odmítnuto s účinností pro budoucí aktivity. Další informace k ochraně osobních údajů ve společnosti Webtrekk jsou uvedeny na tomto odkazu: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

9.1.7 Google AdWords

K optimalizaci naší webové nabídky i pro doporučování produktů využíváme technologii společnosti Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlsko, „Google“) pro vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů o obvyklém chování návštěvníků webových stránek pro marketingové účely. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookies, které při opakované návštěvě umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Uložené chování na internetu se analyzuje pomocí algoritmu, aby následně mohly být zobrazovány doporučené produkty ve formě reklamních bannerů, příp. reklamních inzerátů na webových stránkách třetích stran cíleně a na základě vašich zájmů. Ke sloučení pseudonymizovaných uživatelských profilů s osobními údaji nositele pseudonymu nedojde bez zvláštního výslovného souhlasu dotyčné osoby. Souhlas s vytvářením pseudonymizovaných uživatelských profilů pro personalizovanou reklamu / nastavení reklamy lze kdykoli odvolat na stránkách https://www.google.de/settings/ads. Další informace o personalizované reklamě naleznete na stránkách http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

9.1.8 Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu od firmy Google Inc. („Google“). Google používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uložené ve vašem počítači a umožňují provedení analýzy toho, jak webové stránky používáte. Kromě toho tyto webové stránky využívají službu AMP Client ID API společnosti Google, aby se prostřednictvím Google Analytics propojily uživatelské aktivity na stránkách využívajících AMP s aktivitami na stránkách bez AMP. Sledovací kódy Google na těchto webových stránkách používají funkci „_anonymizeIp()“. Díky tomu se IP adresa dále zpracovává jen ve zkrácené podobě v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, aby se vyloučil její přímý vztah k dané osobě. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresapřevedena na server Googlu do USA, kde je zkrácena. Google bude tyto informace používat jménem provozovatele této webové stránky, aby vyhodnotil, jak webové stránky využíváte, sestavil zprávu o aktivitách na webových stránkách a poskytl provozovateli webových stránek další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. Adresa IP, kterou váš prohlížeč v rámci služby Google Analytics poskytne, nebude sloučena s ostatními údaji od společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů získaných prostřednictvím cookies a vztahujících se k používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google jakož i zpracování těchto dat společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin dostupný pod tímto odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9.2 Funkční soubory cookies

9.2.1 Hotjar

Za účelem zlepšení zkušeností uživatelů s našimi internetovými stránkami používáme software společnosti Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Pomocí tohoto softwaru můžeme měřit a vyhodnocovat chování uživatelů (pohyby myší, kliknutí, zadávání přes klávesnici, výšku posunu při rolování atd.) na našich internetových stránkách. Za tímto účelem se používají cookies na koncových zařízeních uživatelů a mohou se ukládat data uživatelů, jako například informace o webovém prohlížeči, operačním systému, době setrvání na stránkách atd. Více informací o zpracování dat společností Hotjar najdete na stránkách https://www.hotjar.com/privacy. Služby společnosti Hotjar můžete odmítnout na stránce https://www.hotjar.com/opt-out.

9.2.2 Google Optimize

Naše webové stránky používají webovou analytiku a optimalizační službu „Google Optimize“, kterou poskytuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google Optimize“). Službu Google Optimize využíváme ke zvýšení přitažlivosti, obsahu a funkčnosti našich webových stránek tím, že nové funkce a obsah zpřístupňujeme určitému procentu našich uživatelů a statisticky vyhodnocujeme změny v chování a používání našich stránek. Google Optimize je dílčí služba Google Analytics (viz část Google Analytics).

Google Optimize používá soubory cookies k optimalizaci a analýze způsobu používání našeho webu. Informace generované těmito soubory cookies o vašem používání našich webových stránek jsou obvykle přeneseny a uloženy na serveru Google v USA. Google Optimize používáme s aktivovanou anonymizací IP adresy, což znamená, že v rámci Evropské unie nebo v dalších signatářských státech dohody v Evropském hospodářském prostoru je vaše IP adresa Google předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webu, sestavování zpráv o optimalizačních testech a souvisejících činnostech na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu.

Ukládání cookies můžete zabránit úpravou nastavení vašeho internetového prohlížeče. Kromě toho můžete zabránit shromažďování generovaných dat a předávání dat souvisejících s používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google, jakož i zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací plugin prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=. Podrobnější informace o shromažďování a zpracování dat společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou přístupné na adrese http://www.google.com/policies/privacy.

9.3 Marketingové cookies

9.3.1 Facebook Custom Audiencies

Tyto webové stránky využívají Retargeting-Pixel Custom Audiences sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocí Remarketing-Pixels může sociální síť Facebook používat návštěvníky našich internetových stránek jako cílovou skupinu pro reklamy Facebook Ads. Za tímto účelem se na vašem počítači ukládá soubor cookie společnosti Facebook. Další informace o rozsahu a účelu shromažďování dat a o dalším zpracování a používání údajů ze strany společnosti Facebook a také o možnostech nastavení ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na stránkách https://facebook.com/policy.php a https://www.facebook.com/ads/settings. Souhlas s používáním Custom Audiences můžete zrušit na stránkách www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement, nebo pokud máte uživatelský účet na Facebooku zde.

10. Moduly plug-in sociálních sítí

Naše webové stránky využívají moduly plug-in sociálních sítí společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA, Google Inc., 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, California, 94043, USA, Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA a Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,CA 94025, USA.

Moduly plug-in se nacházejí na naší stránce s produkty a jsou standardně deaktivované. Po kliknutí na příslušné tlačítko se otevře nové okno, ve kterém budete vyzváni k přihlášení k odpovídající sociální síti. V tomto případě bude do vašeho počítače uložen soubor cookie. Pokud na tlačítko nekliknete nebo nejste u poskytovatele sociální sítě přihlášeni, soubor cookie se do vašeho počítače neuloží.

Pokud jste uživatelem příslušné sociální sítě, jste k ní přihlášeni a kliknete na příslušné tlačítko, bude tato informace přidána do vašeho profilu u příslušného poskytovatele sociální sítě. Pokud moduly plug-in sociálních sítí použijete, například stisknete facebookové tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, přepošle se tato informace přímo na server společnosti Facebook, kde bude uložena. Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a používání poskytovateli, jakož i vaše práva s tímto spojená a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v následujících odkazech na zásady ochrany osobních údajů jednotlivých poskytovatelů:

Se společností Facebook jsme společně zodpovědní za provozování facebookové stránky a anonymizovaná statistická data poskytnutá společností Facebook používáme dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k analyzování naší facebookové stránky. Za shromažďování a zpracování těchto údajů zodpovídá společnost Facebook. Další informace o shromažďování a zpracování těchto údajů, stejně jako vaše práva vůči společnosti Facebook naleznete v zásadách ochrany osobních údajů* na naší facebookové stránce.

* bit.ly/FB-PrivacyPolicy-CZ