Impresum

Vydavatel
Flix SE

Kontakt
Adresa: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mnichov
Tel.: +420 228 880 001*
E-mail: servis@flixbus.cz**

*Mějte prosím na paměti, že poplatky za hovory z pevné linky i mobilního telefonu závisí na sazbách příslušného operátora.

Předseda dozorčí rady
Achim Berg

Členové představenstva
André Schwämmlein (předseda), Daniel Krauss, Jean Christoph Debus

Obchodní rejstřík
Městský soud Mnichov, HRB 274912

DIČ
DE 283764680

Odpovídá podle § 18 odst. 2 německé Státní smlouvy o sdělovacích prostředcích (MStV)
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mnichov
E-mail: servis@flixbus.cz

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen velmi pečlivě. Avšak nemůžeme nést žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatelé služeb jsme podle § 7 odstavec 1 zákona o elektronických informacích a komunikačních službách odpovědní za obsah těchto stránek ve smyslu obecných právních předpisů. Avšak podle  §§ 8 - 10 zákona o elektronických informacích a komunikačních službách nejsme jako poskytovatelé služeb povinni dozorovat informace předané nebo uložené z cizích zdrojů, či pátrat po okolnostech upozorňujících na nezákonnou činnost. Tím nejsou dotčeny povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací ve smyslu všeobecných předpisů. Tento závazek můžeme nicméně dodržet v momentu, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Po oznámení takových porušení zákona příslušný obsah bez prodlení odstraníme.

Evropská komise nabízí pro mimosoudní řešení sporů online platformu (ODR platforma), která je k nahlédnutí na www.ec.europa.eu/consumers/odr. My se zúčastňujeme procesu řešení sporů u smírčího orgánu pro spotřebitele. Přehled kontaktních údajů s uznávanými smírčími orgány naleznete na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. V rámci toho odkazujeme na německý Smírčí orgán pro veřejnou dopravu (Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V). (www.soep-online.de).

 

Toto právní upozornění platí také pro naše kanály sociálních médií na: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitter, Xing, Pinterest, Kununu. Seznam jednotlivých kanálů naleznete zde.