Impresum

Vydavatel
FlixMobility GmbH 

Kontakt
Adresa: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mnichov
Tel.: +420 228 880 001*
E-mail: servis@flixbus.cz**

*Mějte prosím na paměti, že poplatky za hovory z pevné linky i mobilního telefonu závisí na sazbách příslušného operátora.

Jednatelé společnosti
André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert


Obchodní rejstřík
Městský soud Mnichov, HRB 197620

DIČ
DE 283764680

Pracovník odpovědný za obsah dle § 55 II RStV
Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 Mnichov
E-mail: info@flixbus.de

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen velmi pečlivě. Avšak nemůžeme nést žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatelé služeb jsme podle § 7 odstavec 1 zákona o elektronických informacích a komunikačních službách odpovědní za obsah těchto stránek ve smyslu obecných právních předpisů. Avšak podle  §§ 8 - 10 zákona o elektronických informacích a komunikačních službách nejsme jako poskytovatelé služeb povinni dozorovat informace předané nebo uložené z cizích zdrojů, či pátrat po okolnostech upozorňujících na nezákonnou činnost. Tím nejsou dotčeny povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací ve smyslu všeobecných předpisů. Tento závazek můžeme nicméně dodržet v momentu, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Po oznámení takových porušení zákona příslušný obsah bez prodlení odstraníme.

Od 9. 1. 2016 platí nové nařízení EU (Nařízení EU č. 524/2013), které ukládá on-line obchodníkům uvést na svých webových stránkách odkaz na takzvanou platformu pro řešení sporů on-line Komise EU. Tato internetová stránka Komise EU by měla být připravena od 15. 2. 2016, takže jak podnikatelé, tak i spotřebitelé by měli mít možnost při vedení sporů v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou on-line nebo smlouvou o poskytování služeb uzavřenou on-line využít on-line urovnání sporu. Předpokládá se, že případné stížnosti došlé na platformu pro řešení sporů on-line budou předávány národním rozhodčím v zemi on-line obchodníka.