Impresum

Vydavatel
FlixMobility GmbH 

Kontakt
Adresa: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mnichov
Tel.: +420 228 880 001*
E-mail: info@flixbus.de**

*(Mějte prosím na paměti, že poplatky za hovory z pevné linky i mobilního telefonu závisí na sazbách příslušného poskytovatele.)
**V tuto chvíli jsme schopni zpracovat dotazy pouze v německém a anglickém jazyce. Děkujeme za pochopení.

Jednatelé společnosti
André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert


Obchodní rejstřík
Městský soud Mnichov, HRB 197620

DIČ
DE 283764680

Pracovník odpovědný za obsah dle § 55 II RStV
Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 Mnichov
E-mail: info@flixbus.de

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen velmi pečlivě. Avšak nemůžeme nést žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatelé služeb jsme podle § 7 odstavec 1 zákona o elektronických informacích a komunikačních službách odpovědní za obsah těchto stránek ve smyslu obecných právních předpisů. Avšak podle  §§ 8 - 10 zákona o elektronických informacích a komunikačních službách nejsme jako poskytovatelé služeb povinni dozorovat informace předané nebo uložené z cizích zdrojů, či pátrat po okolnostech upozorňujících na nezákonnou činnost. Tím nejsou dotčeny povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací ve smyslu všeobecných předpisů. Tento závazek můžeme nicméně dodržet v momentu, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Po oznámení takových porušení zákona příslušný obsah bez prodlení odstraníme.

Od 9. 1. 2016 platí nové nařízení EU (Nařízení EU č. 524/2013), které ukládá on-line obchodníkům uvést na svých webových stránkách odkaz na takzvanou platformu pro řešení sporů on-line Komise EU. Tato internetová stránka Komise EU by měla být připravena od 15. 2. 2016, takže jak podnikatelé, tak i spotřebitelé by měli mít možnost při vedení sporů v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou on-line nebo smlouvou o poskytování služeb uzavřenou on-line využít on-line urovnání sporu. Předpokládá se, že případné stížnosti došlé na platformu pro řešení sporů on-line budou předávány národním rozhodčím v zemi on-line obchodníka.