hero image

Autobus tam a zpět: Třebíč

Cestování v době COVID-19

Podívejte se na aktualizaci našich spojů.
Více informací zde

Bezpečnostní opatření

Zaručujeme vysoké hygienické standardy pro vaše bezpečí a pohodlí na cestách.
Více informací zde

Ušetřete až 70 % ceny

Díky našim dynamickým cenám můžete při včasné rezervaci jízdenky ušetřit až 70 %.
Naše nabídka

Včasný příjezd

Do cíle se dostanete pohodlně a včas. U všech linek si můžete zkontrolovat aktuální časy příjezdů.
Aktuální informace o trase

Na této stránce

Oblíbené spoje Autobusové zastávky Průvodce městem

Autobusové zastávky ve městě Třebíč

Poznámka: Vaše jízdenka obsahuje nejaktuálnější informace.

Třebíč,,aut.nádr.

Třebíč,,Hotel Atom

Třebíč,Borovina,Pražská

Objevte všechny destinace

Vyberte si z více než 2 500 turistických destinací ve 37 zemích.

Prozkoumejte mapu
Třebíč: Rychlý přehled
Přímé spoje do města

9

Počet zastávek

3

Země

Česká republika

Šetrné k životnímu prostředí?

Ano

Třebíč: Informace o městě

Třebíč: Obecné informace

Město Třebíč se nachází na západě Moravy v kraji Vysočina. Leží v údolí řeky Jihlavy mezi městem Jihlavou a Brnem a žije v něm asi 36 tisíc obyvatel. Přestože Třebíč není na evropské poměry velkým sídlem, návštěvníkům má mnoho co nabídnout – zdejší starobylé židovské město a románsko-gotická bazilika svatého Prokopa byly dokonce zapsány do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Co navštívit

Bazilika svatého Prokopa

Jedna ze dvou třebíčských památek na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Najdete ji v městské části Podklášteří poblíž centra města. Počátky baziliky sahají až do roku 1101, kdy začala stavba první kaple svatého Benedikta, a o pár let později již vznikl celý kostel. Dnešní podobu pak získala ve 13. století – přilehlý benediktýnský klášter bohatl a nabýval na významu, a proto byla potřeba kostel rozšířit.

Bazilika je v otevírací hodiny přístupná veřejnosti, bezplatně ji pak můžete navštívit v době bohoslužeb. V interiéru vás nejvíce zaujmou dochované středověké výmalby v Opatské kapli. Všímejte si i architektonických prvků kombinující dvě slohová období – románské a gotické.

Židovská čtvrť

Při prohlídce města byste bez pochyby neměli vynechat procházku židovskou čtvrtí. Tu najdete na levém břehu řeky Jihlavy v místech zvaném Zámostí. Jedná se o jednu z největších židovských čtvrtí v Evropě, a dokonce o jedinou židovskou památku zapsanou na seznamu UNESCO mimo Izrael. Přestože dnes již většina budov neslouží svému původnímu účelu, jejich vzhled a půvabnost vás jistě ohromí – mezi nimi budete procházet křivolakými uličkami a tmavými průchody.

Z památek v židovské čtvrti stojí za návštěvu hlavně několik synagog. Přední synagoga vznikla v 17. století a později byla několikrát přestavována. Pro turisty je ovšem daleko zajímavější Zadní synagoga, někdy označována za Novou synagogu. Ta dnes slouží jako výstavní a koncertní sál a též coby muzeum: Pražské židovské muzeum zde otevřelo svoji stálou expozici. V interiéru synagogy si všimněte dochovaných maleb z let 1706-1707, které představují biblické verše v hebrejštině a citáty z Talmudu. Na stropě pak uvidíte barokní štukovou výzdobu. V sousedním domě sídlí městské informační centrum.

Dům Seligmana Bauera na Blahoslavově ulici čp. 77 byl v nedávné době otevřen jako židovské muzeum – to je propojeno s tím v Zadní synagoze a návštěvníkům např. ukazuje původní byt nemajetné židovské rodiny z doby první republiky.

Na ulici Leopolda Pokorného stojí budova bývalé židovské radnice, o kousek dále se zastavte u unikátní bývalé židovské nemocnice (krankenhausu). Hotel byl přestavěn z židovského chudobince, na Tichém náměstí můžete alespoň zvenku obdivovat bývalý rabinát a v Subakově ulici tzv. koželužnu – bývalou továrnu na výrobu kůží.

Židovský hřbitov v Třebíči je po tom pražském druhým největším v České republice – najdete zde více než 2 600 náhrobků, z nichž nejstarší čitelný je datován do 1. poloviny 17. století. V otevíracích hodinách je volně přístupný veřejnosti.

Centrum města

Centru města dominuje Karlovo náměstí, jedno z největších v celé republice. Místní mu přezdívají rynek. U kostela sv. Martina z Tours je zpřístupněna 75 metrů vysoká renesanční městská věž sloužící v minulosti jako součást opevnění. Z dalších zajímavých památek se tu naházejí budovy kapucínského kláštera a tzv. Malovaný dům s galerií a informačním centrem.

Ve čtvrti Borovina se vydejte na nejvyšší položený bod v Třebíči s kaplí Povýšení sv. Kříže z roku 1644. U řeky Jihlavy pak najdete říční lázně Polanka.

Třebíč: Kultura & historie

První zmínky o Třebíči pocházejí z počátku 12. století, kdy byl na území dnešního centra města založen benediktinský klášter. V pozdější době byla přistavěna další budovat a okolo roku 1260 celá bazilika svatého Prokopa. Status města získala Třebíč o několik let později, za válek v 15. století ale utrpěla těžké škody a nakrátko dokonce přestala existovat. Vyhořela a byla několikrát přestavěna. Majitelé ze šlechtických rodů se střídali a zasloužili se o nový rozvoj města. Přesto v 1. polovině 19. století utrpěla při několika požárech těžké škody, další škody napáchaly i velké povodně. Velkého rozmachu se město dočkalo za první republiky, po druhé světové válce pak za vlády komunistů vznikly nová sídliště, která utvořila dnešní podobu Třebíče.

V blízkosti baziliky sv. Prokopa, v budově bývalého kláštera, je veřejnosti zpřístupněno Muzeum Vysočiny Třebíč. To je proslulé svou expozicí betlémů, moravských vltavínů, minerálů či dýmek. Blíže se seznámíte i s historií regionu. Muzeum každoročně pořádá několik kulturních akcí, jako je Třebíčské kouření nebo veletrh muzeí ČR.

Kulturní program ve městě zastřešuje Městské kulturní středisko, které provozuje několik významných institucí, např. Galerii Ladislava Nováka s expozicí tohoto místního občana, kino Pasáž či Klub Hájek. Na Masarykově náměstí se pravidelně konají divadelní představení v Divadle Pasáž, hudební produkce jsou zajišťovány v budově Národního domu, kde rovněž sídlí Galerie Franta.

Z pravidelných kulturních akcí v Třebíči lze zmínit hudební festival Zámostí, v židovské tradici se snaží fungovat Festival židovských tradic Šamajim, nyní známý pod novým názvem Třebíčský židovský festival. Před letními prázdninami se zde koná festival Contry fest nebo Folklórní slavnosti.

Třebíč: Cíle v okolí

Na jednodenní výlet do okolí se z Třebíče můžete vydat například do krajského města Jihlavy, kde najdete zoologickou zahradu či zachovalé podzemí. V Moravských Budějovicích je veřejnosti zpřístupněn klasicistní zámek, v jehož prostorách je umístěno muzeum řemesel, kostel svatého Jiljí či židovská synagoga.

Z vesničky Hartvíkovice je oblíbena pěší trasa k vyhlídce na Wilsonově skále, odkud budete mít výhled do širokého okolí. Vaše pozornost by neměla uniknout ani Jaroměřicím nad Rokytnou, kde se nachází jeden z největších zámeckých komplexů v Evropě.


Třebíč očima Jiřího

Touha cestovat u mě poprvé propukla v patnácti letech, když jsem se sám s kamarády vydal na Ukrajinu. Zásluhu na tom ale mají i rodiče, kteří mě od dětství vedli k dobrodružství a poskytují mi velkou podporu v poznávání světa. Moje cestovatelská vášeň se postupně rozrostla na závislost a do dnešního dne jsem tak již navštívil stovky měst v padesáti zemích světa na čtyřech kontinentech. Své zážitky z cest zveřejňuji na svém instagramovém profilu Instagram.


Poskytované služby na palubě podléhají dostupnosti.