hero image

Autobus tam a zpět: Ravenna

Cestování v době COVID-19

Podívejte se na aktualizaci našich spojů.
Více informací zde

Bezpečnostní opatření

Zaručujeme vysoké hygienické standardy pro vaše bezpečí a pohodlí na cestách.
Více informací zde

Ušetřete až 70 % ceny

Díky našim dynamickým cenám můžete při včasné rezervaci jízdenky ušetřit až 70 %.
Naše nabídka

Včasný příjezd

Do cíle se dostanete pohodlně a včas. U všech linek si můžete zkontrolovat aktuální časy příjezdů.
Aktuální informace o trase

Na této stránce

Oblíbené spoje Autobusové zastávky Průvodce městem

Autobusové zastávky ve městě Ravenna

Poznámka: Vaše jízdenka obsahuje nejaktuálnější informace.

Ravenna (Pala De Andrè)

Objevte všechny destinace

Vyberte si z více než 2 500 turistických destinací ve 37 zemích.

Prozkoumejte mapu
Ravenna: Rychlý přehled
Přímé spoje do města

18

Počet zastávek

1

Země

Itálie

Šetrné k životnímu prostředí?

Ano

Ravenna: Informace o městě

Ravenna: Obecné informace

Nejen milovníci historie a umění by v Itálii neměli vynechat návštěvu města Ravenna. Toto centrum provincie Emilia-Romagna je totiž jedním z nejzachovalejších míst s byzantskými raně křesťanskými památkami vůbec, což potvrzuje i jeho zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Blízko Ravenny najdete i zábavný park a nedaleko je to k plážím Jaderského moře.

Co navštívit

Okruh centrem vám doporučujeme zahájit u vlakového nádraží, kde se v nedalekém parku nachází kostel San Giovanni Evangelista postavený v 5. století římskou princeznou Gallou Placidií. Můžete se sem podívat zdarma, v kostele uvidíte unikátní zachovalé mozaiky s výjevy různých mýtických zvířat či typické sloupy architektury tehdejší doby.

Po chvíle chůze dojdete k jedné z nejvýznamnějších památek města – k bazilice Saint Apollinare Nuovo z počátku 6. století. Dóm je na první pohled podobný předchozímu kostelu, nicméně když vstoupíte dovnitř, naskytne se vám unikátní pohled na barevné zachovalé mozaiky po celé délce chrámu, které tvoří komplexní příběh o Ježíšovi. Představte si, že stavitelé tehdy použili na výzdobu více než milion kamínků! Přestože vstupné je vyšší, vyplatí se koupit lístek opravňující ke vstupu do všech Byzantských památek Ravenny.

Arianské Baptiserium – kamenná stavba sloužící ke křtům postavená počátkem 6. století ostrogótským králem Theodorichem Velikým stojí v boční ulici, takže na první pohled není k vidění. Stačí ale následovat ukazatele na hlavní promenádě od nádraží a trefíte sem. Po zaplacení vstupného vejdete do malinké místnosti s překrásnou mozaikou na stropě, která vás zaručeně uchvátí.

Cestou k hlavní památce města, Basilice San Vitale, budete procházet přes ravennské náměstí Piazza del Popolo, kde se na chvíli můžete zastavit v některé z gelaterií a ochutnat pravou italskou zmrzlinu. Chrám San Vitale dokončený v roce 548 n. l. se pyšní zachovalým mozaikovým souborem, který byl údajně považován za vůbec nejkrásnější mimo území Byzance. Jedná se o osmibokou centrální cihlovou stavbu s mohutnou kopulí. Právě tady se nacházejí počátky křesťanské víry i umění, což by asi málokdo při pohledu na obyčejnou nevýraznou cihlovou tipoval.

V areálu San Vitale stojí ještě malinké nenápadné mauzoleum Gally Pacidie vystavěné v okolo roku 430 n. l. Opět se asi budu opakovat, nicméně po vstupu vás ohromí mozaiková výzdoba. Galla Placidia (392-450) byla sestrou západořímského císaře Honoria a manželkou císaře Constantia III. Zemřela v Římě a dodnes se neví, zda byla v mauzoleu pohřbena, protože zdejší sarkofág byl zničen v 16. století.

Neonova baptisérie je asi o půl století starší než její nástupce Ariany. Jedná se o menší cihlovou osmibokou stavbu z konce 4. nebo začátku 5. století s bohatými mozaikami na stropě, které zachycují svatého Jana Křtitele při křtu Ježíše nad řekou Jordán. Jsou zde také vyobrazeny portréty dvanácti apoštolů. Baptisérie byla postavena biskupem Ursusem jako součást velké baziliky, která se do dnešních dní nedochovala. Původní podlaha stavby je nyní asi 3 metry pod zemí.

Nedaleko najdete v biskupském paláci unikátní Arcibiskupskou kapli s mozaikami Ravenny. Jednalo se o soukromou oratoř místních biskupů a její vznik se datuje do poloviny 6. století.

Jeden z nejvýznamnějších italských básníků Dante Alighieri strávil polovinu života právě v Ravenně a po své smrti v roce 1321 tu byl také pohřben. Původně bylo jeho tělo uloženo ve zdejším chrámu sv. Františka, dnes si ale můžete jeho hrob prohlédnout bezplatně osobně – v Danteho hrobce postavené až v roce 1780.

V Ravenně nesmíte vynechat návštěvu Theodorichova mausolea (Rotonda deil Goti) – kamenného raně středověkého náhrobku císaře Theodoricha Velikého. Ten si jej nechal postavit ještě za svého života v roce 520 mimo centru města. Dnes se nachází blízko vlakového nádraží. V současnosti vzhled mausolea tvoří dvě patra nad sebou postavená údajně z jediného kusu istrijského vápence o průměru 10 metrů a vážícího přes 300 tun. Uvnitř uvidíte pouze oválný porfyrový sarkofág ve tvaru vany, do něhož byl po smrti císař Theodorich uložen. V pozdějších letech pak byly jeho ostatky odstraněny, protože se z mausolea stala křesťanská modlitebna.

Ravenna: Kultura & historie

Ravenna byla patrně založena již v 6. století před naším letopočtem v době gallských vpádů. Postupně její význam rostl, města nacházející se na ostrůvcích v bažinách řeky Pád se brzy stala součástí Římské říše a v roce 49 př. n. l. zde dokonce Julius Caesar se svým vojskem krátce pobýval. Ve 2. století zde jiný císař Hadrián nechal vybudovat 70kilometrový akvadukt a z místního přístavu Classis udělal druhou nejdůležitější základnu válečného námořnictva starověkého Říma.

V roce 402 přišel pro Ravennu významný přelom. Císař Honorius si ji totiž zvolil za své sídlo, které sem přestěhoval z Milána. Později zde vládl i císař Constantianus III. s již zmiňovanou Gallou Placidií. Po sesazení Romula Augusta roku 476 se nad územím Itálie zmocnil vlády kmen Ostrogótů. Jejich král Theodorich Ravennu velmi zvelebil, v 6. století ale město dobyl východořímský vojevůdce Belisar. V dalších století již Ravenna nikdy nedosahovala takového vlivu, do 8. století byla centrem byzantského exarchátu, následně patřila papežům. Ve 13. – 15. století bylo město samostatné, poté ale opět připadlo papežům a roku 1861 se Ravenna definitivně stala součástí Itálie.

Ravenna: Zajímavé informace

V Ravenně se každoročně koná hudebně literární festival. Dva víkendy v červenci vládne městu Spiagge Soul festival zaměřený na všechny hudební žánry, Beaches Brew v červenci pak lákají zájemce o indie muziku.

Největší volnočasovou aktivitou je ale nedaleký zábavný park Mirabilandia. Jedná se o druhý nejnavštěvovanější park v Itálii, což osobně pocítíte především v srpnu, kdy se tu na atrakce čekají dlouhé fronty. Najdete tu invertní loopingovou dráhu Katun nebo nejrychlejší horskou dráhu v Evropě iSpeed. Celkem tu mají 38 atrakcí od horských drah po vodní dráhy, volné pády či strašidelné doby. Pro návštěvu si určitě rezervujte celý den, nudit se tu nebudete.

Ravenna: Cíle v okolí

Nedaleko Boloňa, město proslavené svými věžemi, středověkým rozvržením ulic a budovami v červených odstínech. Opačným směrem dojedete za necelou hodinu do vyhlášeného letoviska Rimini. Právě sem často míří milovníci nočního života, protože město je doslova „italskou Ibizou“ a párty zde probíhají každý den. Kromě toho se zde nacházejí nádherné písčité pláže. Vykoupat se můžete po celém pobřeží od Ravenny až na jih Apeninského poloostrova – jmenovitě ve střediscích Lido di Dante, Lido Adriano, Marina di Ravenna, Porto Corsini, Marina Romea či Casal Borsetti.


Ravenna očima Jiřího

Touha cestovat u mě poprvé propukla v patnácti letech, když jsem se sám s kamarády vydal na Ukrajinu. Zásluhu na tom ale mají i rodiče, kteří mě od dětství vedli k dobrodružství a poskytují mi velkou podporu v poznávání světa. Moje cestovatelská vášeň se postupně rozrostla na závislost a do dnešního dne jsem tak již navštívil stovky měst v padesáti zemích světa na čtyřech kontinentech. Své zážitky z cest zveřejňuji na svém instagramovém profilu Instagram.


Poskytované služby na palubě podléhají dostupnosti.