COVID-19: Často kladené otázky

Odbavení a chování na palubě:

V zemích, kde je zakrytí úst a nosu povinné, jsou zákazníci povinni nosit roušku nebo jinou ochranu nosu a úst při nástupu a po celou dobu cesty autobusem. Zákazníci o povinnosti mít roušku budou informováni při nákupu jízdenky, což jim dává čas na obstarání roušky nebo jiné ochrany nosu a úst. Zákazníci bez roušky nebo jiné ochrany úst a nosu nemohou vstoupit na palubu našich autobusů.

Cestující jsou povinni cestovat pouze s respirátorem nejméně třídy KN95 nebo FFP2 nebo dočasně alespoň dvěma chirurgickými rouškami na sobě. Při nástupu do autobusu mějte prosím ochranu dýchacích cest vždy připravenou.

Děti musejí mít také zakrytá ústa i nos, například rouškou při nástupu a po celou dobu cesty FlixBusem. Věková hranice závisí na nařízení jednotlivých zemí, v České republice je to od 3 let.

Cestující si při nástupu do autobusu nemohou roušku koupit u řidiče, o povinnosti si ji pořídit byli informováni s časovým předstihem. Může jim však být změněna jízdenka na pozdější spoj tak, aby měli dostatek času si nějakou roušku obstarat.

Ne, nošení rukavic není povinné.

Teplotu cestujícím před nástupem do autobusu řidiči neměří. Výjimku tvoří situace, kdy to po nás vyžaduje nařízení cílové země. Žádáme však všechny naše cestující, pokud se necítí dobře, aby necestovali a svůj zdravotní stav konzultovali s lékařem.

Ano, všechny naše autobusy mají nejmodernější klimatizaci, která cirkuluje a filtruje vzduch ve voze. Řidiči autobusů také zajišťují, aby kvůli přísunu čerstvého vzduchu byly na  zastávkách otevřeny přední i zadní dveře autobusu. Filtry klimatizace pravidelně čistíme a snažíme se tak zajistit, aby byl v našich autobusech kvalitní vzduch.

Nastupování a vystupování je s ohledem na bezpečnost možné pouze zadními dveřmi a je pod dohledem řidiče autobusu a personálu autobusových stanic. Žádáme naše cestující, aby byli trpěliví a dodržovali doporučenou vzdálenost při nastupování a vystupování z autobusu.

Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost a pohodlí našich zákazníků, řidičů a zaměstnanců. Řiďte se prosím pokyny řidičů autobusů/personálu autobusových stanic, abyste při nástupu do autobusu a při nakládání a vykládání zavazadel ze zavazadlového prostoru dodrželi bezpečnou vzdálenost 2 metry. Cestující si zavazadla naloží a vyloží sami podle pokynů zaměstnanců FlixBusu. Pokud budou potřebovat pomoci, personál jim samozřejmě vyjde vstříc. Nastupování a vystupování je možné pouze zadními dveřmi a je pod dohledem řidiče autobusu a personálu autobusových stanic. Žádáme naše cestující, aby byli trpěliví a dodržovali bezpečnou vzdálenost při nastupování a vystupování z autobusu.

Našim cestujícím doporučujeme, aby si dezinfikovali ruce a zavazadla poté, co si je převezmou. Mohou také použít rukavice na jedno použití.

Při nástupu do autobusu je nutné vždy používat dezinfekční prostředky. Během přestávek zakrytí úst a nosu závisí na nařízení úřadů v konkrétní zemi a na bezpečné vzdálenosti.

Další zavazadla, speciální vybavení a jízdí kola lze zakoupit on-line při zakoupení jízdenky a my se snažíme všechny naše cestující nabádat, aby tak učinili. Platba v hotovosti přímo u řidiče však zůstává nadále možná (pokud je dostatek místa).

Řidič nebo personál FlixBusu vám ukáže vaše nové místo. Prostřednictvím našeho kontaktního formuláře se s námi můžete spojit ohledně úhrady nákladů za rezervaci místa.

Do autobusu můžete nastoupit s jakoukoliv platnou jízdenkou. Většina papírových jízdenek obsahuje QR kódy, které budou naskenovány. V některých zemích pak existují jízdenky bez QR kódu, naši řidiči nebo personál autobusových stanic je bezkontaktně zkontrolují. Stále je tak možné cestovat našimi autobusy pouze s vytištěnou jízdenkou.

Při cestách do zahraničí může být vyžadován negativní výsledek testu COVID-19. Zkontrolujte si prosím všechna nařízení na oficiálních stránkách EU, kde můžete zadat údaje o své cestě. Pokud nebudete postupovat podle nařízených předpisů, může vám být odepřen nástup na palubu autobusu.

Během rezervace jízdenky na FlixBus vyplňujete jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo, což jsou údaje, které si příslušný úřad od nás může vyžádat, pokud bude potřeba.

Prodejny a stanice:

Pokud nám to situace dovolí, bude na nástupištích značka symbolizující dvoumetrové rozestupy. Kde to není možné, nabádáme cestující, aby respektovali vládní nařízení a chovali k sobě zodpovědně. Dodržujte prosím patřičné rozestupy v zájmu bezpečnosti své i svého okolí.

Ano, kde to bylo umožněno dříve, mohou i nadále zákazníci platit v hotovosti. Nicméně doporučujeme platit za jízdenky a zavazadla raději bezhotovostní platbou.

Obecné otázky:

FlixMobility vývoj situace kolem koronaviru pečlivě sleduje a je v kontaktu s příslušnými úřady. Bezpečnost zákazníků, řidičů i zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou. V současné době nejsme schopni upřesnit, jak dlouho budou speciální bezpečnostní pokyny platit.

Bezpečnost našich zákazníků, řidičů a zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou. Naše zvláštní bezpečnostní a hygienické předpisy překračují minimální zákonné požadavky. Autobusy jsou po každé jízdě důkladně vyčištěny, dezinfikovány a větrány. Další čištění a dezinfekce se provádí na hlavních autobusových nádražích. Dodržování bezpečné vzdálenosti při nastupování a vystupování z autobusu, omezení pohybu na palubě autobusu a důkladné čištění, stejně jako zakrytí úst a nosu po celou dobu cesty zaručují velmi dobrou ochranu. To mimo jiné potvrzuje i rozhodnutí EU o letovém provozu. V současné době jsme počet prodávaných míst v autobuse nesnížili, takové opatření by vážně ovlivnilo finanční životaschopnost našich dopravních partnerů, zejména pak v tak těžké situaci jako dnes.

V případě mezinárodních spojů se řídíme nařízeními všech zemí, kterými linka projíždí. O případných odlišnostech v bezpečnostních pokynech mezi nástupní a výstupní stanicí zákazníky informujeme během rezervace jízdenky, stejně jako je připomeneme před samotnou cestou.

Všechny spoje, na které si lze během příštích tří týdnů zakoupit jízdenku, by měly jet podle plánu. V příštích týdnech přidáme na náš web další spoje. Vzhledem k tomu, že se situace neustále mění, může dojít ke změnám u spojů, u nichž je datum odjezdu více než tři týdny. V případě změny vás však budeme informovat s předstihem.