Stání slevy v Polsku

1. 100 % – Příslušníci pohraniční stráže – nelegální imigrace

Příslušníci pohraniční stráže vykonávající úřední povinnosti související s prevencí a bojem proti nelegální imigraci, na dopravních trasách zvláštní mezinárodní důležitosti

- platí pro běžné, zkrácené, přímé a expresní trasy

2. 95 % – Průvodci nevidomých osob

průvodce nebo pečovatel, který doprovází nevidomou osobu na cestách

- platí pro běžné, zkrácené a přímé trasy

3. 95 % – Osoby pečující o válečné invalidy

průvodce nebo pečovatel doprovázející válečného invalidu, kterému byla uznána úplná pracovní neschopnost a který nemůže žít samostatně

- platí pro běžné, zkrácené a přímé trasy

4. 95 % – Pečovatelé o osoby, které nemohou žít samostatně

průvodce nebo pečovatel doprovázející osobu, která nemůže žít samostatně

- platí pro běžné, přímé a expresní trasy

5. 93 % – Nevidomé osoby

nevidomé osoby, které nemohou žít samostatně

- platí pro běžné trasy

6. 78 % – Příslušníci pohraniční stráže

Příslušníci pohraniční stráže v uniformách vykonávající úřední povinnosti související s ochranou státní hranice, doprovod zadržených osob, hlídku nebo činnosti vztahující se k řízení pohraničního styku

- platí pro běžné a zkrácené trasy

7. 78 % – Úředníci ministerstva financí a celní úředníci

Úředníci ministerstva financí a celní úředníci při výkonu úředních řídicích činností uvedených v paragrafu V zákona ze dne 16. listopadu 2016 o daňové správě (sbírka zákonů, záznam č. 1947)

- platí pro běžné a zkrácené trasy

8. 78 % – Policisté

policisté v uniformě doprovázející zadržené osoby nebo svěřený majetek, přepravující zvláštní poštovní zásilky, vykonávající hlídku a poskytující pomoc, nebo asistenci při činnostech dozorčích úřadů

- platí pro běžné a zkrácené trasy

9. 78 % – Příslušníci vojenské policie

příslušníci vojenské policie a represivních vojenských orgánů, kteří vykonávají úřední hlídku a jiné činnosti v prostředcích veřejné dopravy

- platí pro běžné a zkrácené trasy

10. 78 % – Handicapované děti

děti a mladiství (do věku 24 let) s postiženími nebo handicapem, pro dopravu z místa trvalého bydliště nebo přechodného pobytu do:

mateřských školek, škol, institutů vyššího vzdělávání, institutů péče a vzdělávání, institutů obecného vzdělávání, vzdělávacích center a speciálních škol, speciálních vzdělávacích center, center podpory dětí a mládeže pro splnění školních a studijních předpokladů, rehabilitačních a vzdělávacích center, domovů sociální péče, středisek podpory, zdravotnických zařízení, poradenských klinik v oblasti psychologie a pedagogiky, včetně pobytů na specializovaných klinikách a rehabilitací – a zpět

- platí pro běžné, zkrácené a přímé trasy

11. 78 % – Pečovatelé o handicapované děti a mladistvé

rodič nebo pečovatel doprovázející dítě nebo mladistvou osobu s postiženími nebo handicapem do:

mateřských školek, škol, institutů vyššího vzdělávání, institutů péče a vzdělávání, institutů obecného vzdělávání, vzdělávacích center a speciálních škol, speciálních vzdělávacích center, center podpory dětí a mládeže pro splnění školních a studijních předpokladů, rehabilitačních a vzdělávacích center, domovů sociální péče, středisek podpory, zdravotnických zařízení, poradenských klinik v oblasti psychologie a pedagogiky, včetně pobytů na specializovaných klinikách a rehabilitací – a zpět

- platí pro běžné, zkrácené a přímé trasy

12. 78 % – Váleční invalidé bez schopnosti samostatné práce nebo života

válečný invalida, kterému byla uznána úplná pracovní neschopnost a který nemůže žít samostatně

- platí pro běžné, zkrácené a přímé trasy

13. 78 % – Vojáci bez vojenské profese

vojáci ve službě bez vojenské profese, s výjimkou pravidelné nebo prodloužené služby a osob vykonávajících odpovídající formy této služby

- platí pro běžné a zkrácené trasy

14. 78 % – Děti až do věku 4 let

děti až do věku 4 let s vlastním sedadlem

- platí pro běžné a zkrácené trasy

15. 78 % – Nevidomé civilní válečné oběti

nevidomé civilní válečné oběti, které nemohou žít samostatně

- platí pro běžné, přímé a expresní trasy

16. 78 % – Handicapovaní studenti

studenti (až do věku 26 let) s postiženími nebo handicapem, pro přepravu z místa trvalého bydliště nebo přechodného pobytu do:

mateřských školek, škol, institutů vyššího vzdělávání, institutů péče a vzdělávání, institutů obecného vzdělávání, vzdělávacích center a speciálních škol, speciálních vzdělávacích center, center podpory dětí a mládeže pro splnění školních a studijních předpokladů, rehabilitačních a vzdělávacích center, domovů sociální péče, středisek podpory, zdravotnických zařízení, poradenských klinik v oblasti psychologie a pedagogiky, včetně pobytů na specializovaných klinikách a rehabilitací – a zpět

- platí pro běžné, zkrácené a přímé trasy

17. 51 % – Nevidomé osoby

nevidomé osoby, které nemohou žít samostatně

- platí pro zkrácené a přímé trasy

18. 51 % – Veteráni

veteráni a ostatní oprávněné osoby – penzisté, invalidní osoby a lidé, kterým je vyplácen důchod nebo rodinné přídavky

- platí pro běžné a zkrácené trasy

19. 51 % – Aktivisté z řad antikomunistické opozice a lidé pronásledovaní z politických důvodů

– platí pro běžné a zkrácené trasy

20. 49 % – Osoby, které nemohou žít samostatně

osoby, které nemohou žít samostatně, s výjimkou nevidomých osob, které nemohou žít samostatně

- platí pro běžné trasy

21. 37 % – Děti starší 4 let

děti starší 4 let až do zahájení povinné předškolní přípravy

- platí pro běžné a zkrácené trasy

22. 37 % – Nevidomé osoby

nevidomé osoby, které nemohou žít samostatně

- platí pro běžné, zkrácené a přímé trasy

23. 37 % – Handicapovaní veteráni

veteráni s poraněními, kterým je vyplácen invalidní důchod za zranění nebo onemocnění vyplývající z účastni na činnostech v zahraničí

- platí pro běžné a zkrácené trasy

24. 37 % – Váleční invalidé

- platí pro běžné, zkrácené a přímé trasy

25. 37 % – Osoby, které nemohou žít samostatně

osoby, které nemohou žít samostatně, s výjimkou nevidomých osob, které nemohou žít samostatně

- platí pro zkrácené a přímé trasy