FlixMobility získala financování ve výši 650 mil. USD, má nového investora

02/06/2021

Tisková zpráva 2/6/2021

 

Společnost FlixMobility úspěšně uzavřela další sérii financování, označenou jako G, a získala amerického investora Canyon Partners. Strukturovaná série financování je založena na kombinaci majetku a dluhu, což dohromady činí více než 650 mil. USD. S příchodem Canyon Partners získává FlixMobility dalšího silného partnera pro budoucí globální expanzi na stávajících i nových trzích. Přední technologická společnost pro intermodální a udržitelnou mobilitu tímto krokem signalizuje jasné zrychlení strategie a také určuje směr budoucích plánů se silným finančním zázemím.

 

Nové ocenění společnosti ve výši více než 3 miliardy dolarů je výrazně vyšší než ocenění z poslední série financování v roce 2019, což podtrhuje silnou podporu ze strany zakladatelů, či stávajících investorů, kterými jsou General Atlantic, Permira, TCV, HT Capital, Blackrock, Baillie Gilfford a Silver Lake for  FlixMobility, a zdůrazňují úspěch jejího jedinečného obchodního  modelu.

 

"Aktuální vývoj v oblasti našeho financování je silným znamením pro budoucnost a pro naši vizi poskytovat lidem po celém světě udržitelnou mobilitu prostřednictvím FlixBusu a FlixTrainu," řekl Jochen Engert, zakladatel a generální ředitel FlixMobility. "Díky tomuto financování jsme s FlixTrainem a FlixBusem ve výhodné pozici pro naše budoucí mezinárodní plány růstu a expanze."

 

Tato situace je pro společnost určitým bodem zvratu, kdy má možnost posílit svou strategii do budoucna, ale zároven vyvážit aktuální situaci. Společnost úspěšně zvládla pandemii prostřednictvím vhodně řízených úprav sítí pravidelných spojení a výrazných investic do technologií a automatizace. Nyní se  FlixMobility   zaměřuje zejména na další růst prostřednictvím expanze na nových i stávajících trzích a na rozšíření podnikání v osobní  železniční dopravě v Německu , Švédsku a dalších zemích,  přičemž spoléhá na to, že EU bude dále posilovat „Single  Market“ na principu spravedlivé hospodářské soutěže, která umožní novým účastníkům trhu nabízet ještě udržitelnější hromadnou dopravu.

 

Růst na stávajících trzích, expanze do nových regionů, vedoucí postavení na trhu v USA a Velké Británii

 

Tato investice podpoří ambici společnosti FlixMobility nabídnout největší síť v USA, Velké Británii a Portugalsku a dále rozšířit vedoucí pozici v Turecku, Francii a východní Evropě. Společnost již plánuje expanzi na nové trhy po přestávce související s pandemií.

 

"Nyní přecházíme z obrany do útoku. Naším jasným cílem je stát se lídrem na všech trzích, na kterých se nacházíme. To platí i pro nové trhy, jako je Velká Británie a Portugalsko nebo USA, kde jsme v současné době druzí či třetí," říká André Schwämmlein, zakladatel a generální ředitel FlixMobility. "Chceme zpřístupnit zelenou cenově dostupnou mobilitu co nejvíce lidem, zejména Spojené státy k tomu poskytují obrovský potenciál. USA považujeme za náš největší trh v budoucnosti. V době po pandemii však také  posílíme naši pozici na hlavních evropských  trzích,  abychom lidem dali příležitost znovu cestovat. Aby se tak stalo,  musí každá jednotlivá země i EU podporovat férovou hospodářskou soutěž a řešit nedostatečný rovný přístup na evropské trhy."

 

Skutečnost, že FlixMobility  zvládla pandemii a vyšla z ní silná, se v neposlední řadě projevila v expanzi po první vlně na jaře 2020. Loni v létě zahájil poskytovatel zelené mobility své první mezinárodní trasy do pobaltských zemí a začal budovat národní sítě ve Velké Británii a Portugalsku.

 

FlixMobility vidí velký potenciál pro rozšíření své intermodální nabídky

 

Kromě globální sítě FlixBus ve 36 zemích provozuje FlixMobility od roku 2018 také dálkové vlaky pod značkou FlixTrain. V současné době nabízí železniční spojení po celém Německu. rámci Evropského roku železnice zahájil FlixTrain na začátku května 2021 provoz prvních zelených vlaků ve Švédsku. Společnost vidí budoucnost cestování v synergii mezi dálkovými vlaky a autobusy, která se projevuje ve všech současných a bude součástí budoucích strategických rozhodnutí.

 

André Schwämmlein: "Jen v roce 2019 s námi cestovalo 62 milionů cestujících. Nyní stavíme na tomto úspěchu. Jsme přesvědčeni, že v nadcházejících letech budeme schopni nabídnout zelenou mobilituještě více lidem - prostřednictvím rozšířené nabídky cestování po železnici i po silnicích, a to jak na stávajících trzích, tak i prostřednictvím expanze do dalších zemí a kontinentů."

 

Tisková zpráva v pdf